Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36249
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Zaveckaitė, Audinga
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Kūrybinių industrijų potencialas Telšiuose
Other Title: The potential of the creative industries in Telšiai
Extent: 100 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Kūrybinės industrijos;Menų inkubatorius;Potencialas;Creative industries;Potential
Abstract: Pirmoje dalyje pateikta kūrybinių industrijų charakteristika ir aptariama Lietuvos kūrybinių industrijų specifika. Įvardinamos kokios yra kūrybinių industrijų sektoriaus veiklos pasaulyje bei pateikiamas Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus skirstymo modelis. Analizuojant ir lyginant mokslininkų darbus, įvardinama kas yra kūrybinis miestas ir kokie yra kūrybinio miesto bruožai. Taip pat teorinėje dalyje rašoma apie Lietuvoje veikiančius menų inkubatorius, pristatomi jų finansavimo šaltiniai bei aptariamos menų inkubatorių vykdomos veiklos. Antrojoje dalyje – Tyrimo metodologija ir rezultatai – aprašyta empirinio tyrimo metodika ir tyrimui pasirinktų metodų (Telšių kūrybinių industrijų žemėlapio statistinių duomenų stebėjimas, atnaujinimas, palyginimas ir interviu su Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovu bei Telšių kūrybinėse industrijų sektoriuose dirbančiais menininkais, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus atstovais, Telšių menų inkubatoriaus administracijos darbuotojais bei esančiais ir buvusiais rezidentais) organizavimas, pateikta tyrimo duomenų analizė.
In the first part – The Creative Industries and the Creative Town: the Theoretical basis –the characteristics of the creative industries is provided and the specification of the Lithuanian creative industries is discussed. The activities of the creative industries sector in the world are listed and the model of distribution of the Lithuanian creative industry sector is provided. Analysing and comparing the scientific works, the definition of the creative town is provided and the features of the creative town are presented. The theoretical part of the work also describes the art incubators that are active in Lithuania, their funding sources are presented along with the activities implemented there. In the second part – The Research Methodology and Results – the method of the empirical research is described as well as the chosen methods (the analyses of the scientific literature, the observation, renewal and comparison of the statistical data of the creative industries map of Telšiai, and the interview with the representative of Telšiai municipality, the artists working in the sector of creative industries in Telšiai, the representatives of the department of culture and tourism of Telšiai region municipality, the administrative workers of the Telšiai art incubator, present and past residents) and their organisation, the research data analyses is provided.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36249
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
audinga_zaveckaite_md.pdf4.8 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

204
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.