Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36244
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Safonovas, Giedrius
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: Mažų kapitalo rinkų sąveikos vertinimas globalioje aplinkoje
Other Title: Evaluation of small capital market co-movements in a global environment
Extent: 79 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Sąveika;Mažos kapitalo rinkos;Vilnelė;Laike kintančios koreliacijos;Co-movements;Small capital markets;Wavelet;Dynamic conditional correlation
Abstract: Mokslinėje literatūroje yra atlikta daug tyrimų apie didelių kapitalo rinkų sąveiką. Dauguma iš jų rodo aukštą sąveiką tarp didelių išsivysčiusių šalių kapitalo rinkų ir vis didėjančią sąveiką tarp didelių besivystančių šalių kapitalo rinkų. Tai daro tarptautinę portfelių diversifikaciją vis sunkesniu uždaviniu. Šio darbo tikslas yra įvertinti sąveiką tarp mažų kapitalo rinkų. Apie tokias kapitalo rinkas tyrimų dar nėra labai daug. Šis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje apžvelgiama kitų autorių tyrimai apie kapitalo rinkų sąveiką. Antroje dalyje yra pateikiama metodologija naudojama šiame tyrime. Trečioje dalyje pateikti tyrimo rezultatai. Tyrimui atlikti naudojami DCC-GARCH ir vilnelės metodai. Rezultatai rodo, kad mažos kapitalo rinkos dažnai turi labai mažą arba statistiškai nereikšmingą sąveiką. Taip pat mažų kapitalo rinkų sąveika yra daug mažesnė nei didelių kapitalo rinkų. Rezultatai rodo, kad mažų kapitalo rinkų sąveika turėjo tendenciją augti iki pasaulinės finansų krizės ir mažėti po jos.
There are a lot of research about large capital market co-movements in scientific literature. Most of them show strong co-movements between large developed country capital markets and increasing co-movements between large developing country capital markets. This makes international diversification ever harder. The aim of this paper is to evaluate co-movements between small capital markets. These type of markets have been underrepresented in many literature regarding co-movements. This paper consists of three parts. The first part introduces previous literature on co-movements. The second part presents the methodology used for this research. The third parts presents the results. DCC-GARCH and Wavelet methods are used. The results show that small capital markets often have very small or statistically insignificant co-movements. Also small capital markets have much lower co-movements than big capital markets. The results show that there is a trend of increasing co-movements until the global financial crisis and a decreasing trend after that in small capital markets.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36244
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

180
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

286
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.