Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36239
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Adeyemo, Tolulope Moses
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: The impact of corporate social responsibility on performance of EU listed firms
Other Title: Įmonių socialinės atsakomybės poveikis ES listinguojamų įmonių veiklos rezultatams
Extent: 69 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Corporate social responsibility (CSR);Return on assets (ROA);Societal and governmental (ESG);Stakeholders;Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA);Turto grąža (ROA);Socialinis ir valstybinis (ESG);Suinteresuotosios šalys
Abstract: It is believed that CSR is a vital tool for making other stakeholders have positive outlook on the company and products. That is – firms shouldn’t just be focused on profitability but also the perception of the different stakeholders, which includes the environment, consumer and the employees, since it does have tangible effects the firm overall performance. Though there have been lots of researches and published papers in the past few decades, the relationship between corporate social responsibility and firm performance haven’t arrived at a logical conclusion. This research investigates the impact of CSR on firm performance in Europe, considering different sectors and industries, using the ESG and ROA as indexes to measure CSR and firm performance respectively. Data consists of 54 companies within 6 major industries listed on Europe Stock Exchanges with yearly data from 2009 – 2017.
Manoma, kad ĮSA yra svarbi priemonė, leidžianti kitiems suinteresuotiesiems asmenims turėti teigiamą požiūrį į įmonę ir produktus. Tai reiškia, kad įmonės turėtų būti orientuotos ne tik į pelningumą, bet ir į skirtingų suinteresuotųjų šalių, įskaitant aplinką, vartotojus ir darbuotojus, suvokimą, nes tai turi apčiuopiamų rezultatų. Nepaisant to, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo daug tyrimų ir publikacijų, įmonių socialinės atsakomybės ir įmonės veiklos santykiai nepasiekė logiškos išvados. Šiame tyrime nagrinėjamas ĮSA poveikis įmonės veikimui Europoje, atsižvelgiant į skirtingus sektorius ir pramonės šakas, naudojant ESG ir ROA kaip rodiklius, skirtus atitinkamai įvertinti ĮSA ir įmonės efektyvumą. Duomenis sudaro 54 bendrovės iš šešių pagrindinių pramonės šakų, išvardytų Europos vertybinių popierių biržose, kurių metiniai duomenys pateikiami nuo 2009 m. Iki 2017 m.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36239
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

94
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

176
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.