Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36237
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Abromaitytė, Milda
Title: Korporatyvinės reputacijos krizės valdymo sprendimai. Kauno Technologijos universiteto atvejis
Other Title: Corporate reputation crisis management solutions. Kaunas Technology university case
Extent: 119 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Krizė;Valdymas;Korporatyvinė;Atvejis;Reputacija;Crisis;Management;Corporate;Case study;Reputation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – atlikus teorinę analizę ir išanalizavus kaip korporatyvinės reputacijos krizė buvo suvaldyta Kauno Technologijos universiteto atveju, pateikti krizės valdymo rekomendacijas. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje darbo dalyje analizuojama korporatyvinės krizės samprata, krizės valdymo galimybės, krizių tipologija ir komunikacijos panaudojimas krizės valdymo metu. Analizė atliekama remiantis įvairių autorių moksliniais darbais. Analitinėje dalyje pateikiamas empirinis dviejų etapų tyrimas. Pirmajame etape atlikta žiniasklaidos turinio analizė, socialinio tinklo „Facebook“ anketos turinio analizė ir organizacijos internetinės svetainės turinio analizė. Antrojo etapo, ekspertinio interviu metu, atliktas pusiau struktūruotas interviu su komunikacijos eksperte. Projektinėje baigiamojo darbo dalyje nustatytos probleminės universiteto krizės valdymo sritys ir teisingi valdymo aspektai. Projektinėje dalyje pateikti analizuotos krizės valdymo projektiniai sprendimai ir organizacijos ateities krizių valdymo sprendimai apskritai, kurie yra orientuoti į prieškrizinius, krizės laikotarpio ir pokrizinius veiksmus bei krizės valdymo komandos sudarymą. Alternatyvūs sprendimai gali būti pritaikomi ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų.
The aim of this diploma paper – after theoretical analisis and examination how corporate reputation crisis was managed in Kaunas Technology university case provide crisis management recommendations. This diploma paper is consisted of three main parts: theoretical, analytical and project part. The theoretical part contains analysis of science literature about the concept of corporate crisis, crisis management solutions and types of crisis and usage of communication in crisis management. The analytical part of thesis provides empyreal research. The empyreal research has two main stages: content analysis and the expert interview. First stage, content analysis was performed in social media “Facebook” organizations’ account, news media and organizations internet page. In second part, the interview with communication expert was executed. In the project part the errors and the right solutions of KTU’s crisis management solutions were detected. Also, in this part analysed crisis management project solutions are provided and future crisis in general alternative management solutions, which are orientated in solutions before crisis, in crisis time and after crisis. Alternative solutions can be used for any university or non-profit organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36237
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
milda_abromaityte_md.pdf3.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

58
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.