Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36233
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Apanavičiūtė, Kristina
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Jaunosios Lietuvos šokio kartos kūrybos tendencijos
Other Title: The Creative trends of the young generation of Lithuanian dance
Extent: 62 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Šokis Lietuvoje;Šiuolaikinis šokis;Kūrybos tendencijos;Jaunoji Lietuvos šokio karta;Dance in Lithuania;Contemporary dance;Young generation of Lithuanian dance
Abstract: Šiuolaikinio šokio kultūra yra pakankamai jaunas reiškinys lyginant su kitais profesionaliaisiais menais Lietuvoje. Per gan neilgą laikotarpyje mūsų šalyje spėjo susiformuoti kelios šokėjų kartos – senoji ir jaunoji šokio karta. Jų susiformavimą lėmė sociokultūriniai ir kiti veiksniai. Vyresnioji karta vis dar tapatinama su modernaus šokio tendencija, o beveik visą jaunosios Lietuvos šokio kartos kūrybą galime apibrėžti terminu – šiuolaikinis šokis. Šioms kartoms būdingos tam tikros kūrybos tendencijos, tokios kaip: modernaus šokio atspindžiai, grynojo šokio apraiškos (angl. pure dance, vok. Tanz-Tanz), konceptualaus šokio užuomazgos, fizinio/judesio/kūno eksperimentai, autobiografinio šokio paieškos, gatvės šokio elementai šiuolaikiniame šokyje. Šio tyrimo objektas – jaunoji Lietuvos šokio karta ir jai būdingos kūrybos tendencijos. Darbo tikslas yra pristatyti, išskirti ir išanalizuoti jaunąją Lietuvos šokio kartą bei jai būdingas kūrybos tendencijas. Darbo metu bandome išspręsti šiuos išsikeltus uždavinius: išanalizuoti jaunosios Lietuvos šokio kartos formavimąsi; aptarti laisvai samdomų šokėjų kūrybos užuomazgas Lietuvoje; apžvelgti jaunosios kartos įsitvirtinimą; atskleisti ir ištirti jaunosios Lietuvos šokio kartos kūrybos ieškojimus. Tyrimas yra aktualus, kadangi Lietuvos šokio laukas gan sparčiai plečiasi ir tobulėja, ieško naujų kūrybos formų ir būdų. Šis darbas padės suprasti, būtent kokios tendencijos atrandamos ir kodėl joms yra priskiriami tam tikri Lietuvos šokio atstovai. Darbo metu naudojamas aprašomasis analitinis ir analitinis tyrimo metodas. Apibendrinus jaunosios Lietuvos šokio kartos formavimąsi, aptarus laisvai samdomų šokėjų kūrybos užuomazgas, apžvelgus jaunosios kartos įsitvirtinimą ir išanalizavus jaunosios Lietuvos šokio karto kūrybos ieškojimus, galima daryti tokias išvadas: Lietuvoje yra susiformavusios kelios šokėjų kartos; jaunoji šokio karta pradėjo formuotis XXI a. pirmame dešimtmetyje, o įsitvirtino- antrame; antrame dešimtmetyje įsitvirtinusi jaunoji Lietuvos šokio karta sukūrė potencialią terpę naujiems kūrybos ieškojimams ir tendencijoms.
The modern dance culture in Lithuania is a quite young occurrence in comparison to other professional arts. The old and new dance generations in our country formed in a short amount of time. Their formation was affected by sociocultural and other factors. The older generation is still mostly described as a modern dance tendency, while almost all of the younger generation of dance in Lithuania can only be described by one term – contemporary dance. We can find certain creative tendencies in these generations, such as: reflections of modern dance, occurrences of pure dance (ger. Tanz-Tanz), early stages of conceptual dance, physical/movement/body experiments, the search of an autobiographical dance, street dance elements in contemporary dance. The object of this research – the young Lithuanian dance generation and the creative tendencies that are characteristic to it. The objective of this paper is to introduce, exclude and analyze the young Lithuanian dance generation and the creative tendencies that are characteristic to it. In this research we try to solve these tasks: analyze the formation of the young generation of Lithuanian dance; discuss the early stages of freelance dancers in Lithuania; look over the consolidation of the young generation; reveal and analyze the creative searches of the Lithuanian young dance generation. The research is relevant, because the Lithuanian dance field is quickly becoming wider and more experienced, there is a search for new creative forms and possibilities. This research will help realize what exact tendencies are being found and why certain Lithuanian dance representatives are assigned to them. Analytical and descriptive analytical research forms are used in this paper. When we sum up the formation of the young generation of Lithuanian dance, the creative occurrences of freelance dancers, the consolidation of the young generation and after analyzing the creative searches of the young generation of Lithuanian dance, we can make these conclusions: there are a few generations of dance formed in Lithuania; the young generation had started to form in the first decade of the XXIst century and had been consolidated in the second decade while also creating a potential medium for new creative searches and tendencies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36233
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
kristina_apanaviciute_md.pdf706.27 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

270
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

68
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.