Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36225
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mitalauskaitė, Raimonda
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Korporatyvinio prekės ženklo kaitos modelio formavimas UAB „Circle K Lietuva“ pavyzdžiu
Other Title: Formation of the corporate rebranding model under the example of a company UAB “Circle K Lietuva“
Extent: 89 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Korporatyvinis;Circle K;Prekės ženklas;Keitimas;Corporate;Circle K;Brand;Rebranding
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pasiūlyti korporatyvinio prekės ženklo kaitos modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojama korporatyvinio prekės ženklo samprata bei su jo valdymu susijusios korporatyvinio identiteto, įvaizdžio, reputacijos ir komunikacijos sąvokos. Taip pat analizuojama prekės ženklo keitimo samprata, jo kaitos priežastys ir teoriniai korporatyvinio prekės ženklo keitimo modeliai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje aptariama tyrimo metodologija, kurią sudaro antrinių duomenų analizės, pusiau struktūruoto interviu bei kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodai. Toliau šioje darbo dalyje pristatomi atvejo analizės rezultatai, aptariant UAB „Circle K Lietuva“ veikimo principus, vidinę ir išorinę komunikaciją bei korporatyvinio prekės ženklo „Circle K“ kaitos proceso eigą. Tuo tarpu atvejo ir turinio analizės rezultatai atskleidė, jog įmonės vykdoma išorinė komunikacija, susijusi su korporatyviniu prekės ženklu „Circle K“, neatitinka jos įvaizdžio vartotojų ir kitų suinteresuotų grupių akyse korporatyvinio vizualinio identiteto elementų kaitos bei klientų aptarnavimo kultūros atžvilgiu. Projektinėje darbo dalyje, remiantis teorinės analizės ir empirinio tyrimo rezultatais, suformuoti universalūs pasiūlymai ir sprendimai, skirti sklandžiam korporatyvinio prekės ženklo kaitos proceso įgyvendinimui.
The aim of the final thesis – to suggest the model of corporate rebranding. The theoretical part of the thesis presents the analysis of corporate brand conception and the concepts of corporate identity, image, reputation and communication which are related to the process of corporate branding. What is more, the conception of corporate rebranding, reasons for rebranding and theoretical corporate rebranding models are being analysed. Within the analytical part of this thesis the methodology of research is being discussed, which is composed of the analysis of secondary sources, semi-structured interview, qualitative and quantitative content analysis methods. Then within this part the results of secondary data analysis are presented by introducing the operations of the UAB “Circle K Lietuva”, company’s internal and external communications and the rebranding process of its corporate brand “Circle K”. The results of secondary data and content analysis revealed that there is a gap between company’s external communication presenting its corporate brand “Circle K” and its image in the minds of consumers and other stakeholders related with the change of corporate visual identity and customer service culture. The project part of the thesis, based on theoretical analysis and empirical research results, includes universal suggestions and solutions for the companies which are seeking for the consistent corporate rebranding process implementation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36225
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
raimonda_mitalauskaite_md.pdf1.57 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

286
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

78
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.