Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36211
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Nešukaitytė, Paulina
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Kaunas - mados dizaino miestas: sektoriaus kūrybinio potencialo žymėjimas
Other Title: Kaunas - fashion design city: mapping creativity of the sector
Extent: 137 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Mados dizainas;Miesto identitetas;Mados miestas;Fashion design;City identity;Fashion city
Abstract: The objective of this work is mapping the creative potential of the fashion design sector in Kaunas. Based on scientific literature there will review the fashion design influence in the city identity; represent the cases of three fashion cities; take a look at Lithuanian and Kaunas fashion evolution history; reveal fashion design as the sector of creative industry; estimate the role of fashion design in Kaunas city development and in Kaunas - European capital of culture 2022 strategies. The objective of the research would be made a map of Kaunas fashion businesses and fashion studies universities based on publicly available sources. The research creates a statistic of fashion events in the city as well as presents semi-structured interviews with nine fashion design specialists working and/or presenting their products in Kaunas city. Analyzed the theoretical material and investigation of Kaunas fashion design, it can be concluded that Kaunas has a potential to be a fashion city and since the government does not see this sector as the priority it should not be an obstacle for Kaunas fashion designers and enthusiasts. They should come together, make a strategy, and take an initiative. Kaunas could compensate the lack of international fashion festival need in the country. The city also could create the virtual or physical platform united fashion designers, initiate cross-disciplinary projects which would help to change the image of fashion design for the citizens as well as for the country and make the fashion available, important and relevant for everyone. It is significant to create and publish Kaunas fashion map and as well as do other activities that could popularize fashion using the historical inheritance of the city. Key words: fashion design sector, Kaunas city, fashion design, city identity, fashion city.
Šio darbo tikslas yra Kauno mados dizaino sektoriaus kūrybinio potencialo žymėjimas. Remiantis moksline literatūra, apžvelgsime mados dizaino sektoriaus įtaką miesto įvaizdžiui, pateiksime trijų mados miestų atvejus. Taip pat apžvelgsime Lietuvos mados raidos istoriją, mados dizaino kaip kūrybinių industrijų sektoriaus situaciją, Kauno miesto ir mados istoriją bei įvertinsime mados dizaino vaidmenį Kauno miesto plėtros ir Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 strategijose. Tyrimo metu, remiantis viešai prieinamais šaltiniais, bus sudarytas Kauno mados dizaino mokymosi įstaigų bei įmonių žemėlapis bei Kaune veikiančių mados dizaino renginių statistika, atlikti pusiaustruktūrizuoti interviu su devyniais mados dizaino specialistais, dirbančiais ir/ar savo produkciją pristatančiais Kauno mieste; Empirinėje dalyje pateikiami duomenys, kokybinio ir kiekybinio tyrimo išvados. Rezultatai siejami su prieš tai aptartomis teorinėmis idėjomis. Nagrinėjama Kauno miesto mados dizaino sektoriaus situacija, mados dizaino atstovų požiūris į Lietuvos mados dizainą ir Kauno miesto vaidmenį tame. Išanalizavus teorinę medžiagą bei atlikus Kauno miesto mados dizaino sektoriaus tyrimą, galima daryti išvadą, jog Kauno miestas turi potencialą tapti mados miestu ir nors valdžia nemato šio sektoriaus kaip prioritetinio tai neturėtų būti kliūtis miesto mados dizaino veikėjams vienytis ir sukurti veiksmų strategiją, inicijuoti veiklas. Kauno miestas galėtų patenkinti tarptautinio mados festivalio poreikį, sukurti internetinę ar fizinę platformą vienijančią mados dizaino kūrėjus, inicijuoti tarpdisciplininius projektus, kurie paskantintų tiek miestiečio, tiek lietuvio žvilgsnio į madą kaip į visiems prieinamą ir aktualų dalyką pokytį. Taip pat svarbu sudaryti ir išleisti Kauno miesto mados žemėlapį, bei kitas mados dizainą populiarinančias veiklas, pasitelkiant ir išnaudojant turimą istorinį paveldą. Raktiniai žodžiai: mados dizaino sektorius, Kauno miestas, mados dizainas, miesto identitetas, mados miestas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36211
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

732
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.