Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36189
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Girtaitė-Davidavičienė, Ieva
Supervisor: Mažeikienė, Natalija
Title: Kūno įlytinimas: tapatybės virsmai translytiškumo atveju
Other Title: Assigning sex and gender: identity transformations in trans-cases
Extent: 85 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Trans-lytiškumas;Lytis;Nomadas;Citavimas;Trans-sexuality;Gender;Nomad;Citation
Abstract: Šis darbas skirtas nagrinėti translytiškumo fenomenui ir jo santykiui su Rosi Braidotti nomadiniu subjektu bei šiame santykyje atsiskleidžiančioms skirtingoms citavimo tendencijoms remiantis Judith Butler citavimo bei performatyvumo sampratomis. Pirmame skyriuje pristatau ir aptariu Butler citavimo ir performatyvumo sąvokas. Antrame skyriuje apžvelgiamos Braidotti nomadinio subjekto, migranto ir metamorfozės sąvokos. Trečiame skyriuje nagrinėju tradicinę sex ir gender skirtį mėgindama parodyti, jog radikalus jų atribojimas yra fiktyvus. Dėl šios priežasties translytiškumas nėra nei vien socialinis konstruktas, nei tik įgimtų bruožų raiška. Ketvirtame skyriuje remdamasi Braidoti išskiriu nomadinius translyčius ir migrantus translyčius ir nagrinėju abiejų šių grupių išgyvenimus ir kūno įlytinimo procesus transformacijos etape „prieš“. Kadangi nomadinis translytiškumas reiškiasi pastoviais kūno ir tapatybės virsmais, tai penktame skyriuje šios grupės asmenų nebeanalizuoju. Šiame skyriuje nagrinėju migrantų translyčių „per“ ir „po“ tapatybės transformacijos etapus per citavimo procesus ir šių asmenų santykį su visuomene. Darbe paaiškėja, kad nomadiniai translyčiai yra opoziciniame santykyje su citavimo reikalavimu ir jo vengdami reiškia save nuolatiniais citavimo taisykles laužančiais performatyviais aktais. Tuo tarpu migrantai translyčiai yra pozityviame santykyje su citavimu ir save išreiškia performatyviai griežtai cituodami neįgimtos biologinės lyties taisyklių pagrindu. Tokiu būdu jie laužo tiktai dalį taisyklių, konkrečiai tas, kurios nurodo privalomą cituojamos lyties elgesio ir išvaizdos modelio imtį. Nepaklusdami tradicinei sex ir gender skirčiai tiek nomadai, tiek migrantai laužo klasikinę lytiškumo paradigmą įprastai traktuojančią lytį kaip grynai biologinę ir šis veiksmas konstruoja naują lytiškumo paradigmą.
This work analyzes the trans- (sexual/gender) phenomena and its relation to Rosi Braidotti’s nomadic subject and the different tendencies of citation which emerge within this relationship (the latter is done by employing the concepts of citation and performative act put forth by Judith Butler). The first chapter introduces Butler’s performativity and citation concepts. The second chapter reviews Braidotti’s ideas of nomadic subject, migrant and metamorphosis. The third chapter analyzes traditional distinction between sex and gender, while trying to show that radical distinction between the two is fictive. Because of this reason trans- (sexuality/gender) is neither a mere social construct, nor it is only an expression of innate traits. In the fourth chapter I, using Braidotti’s terms, introduce a distinction between migrant trans- and nomadic trans-. In this chapter I also analyze the experiences and the processes of sex/gender assignment of both of these groups in a stage “before” transition. Since nomadic transgenderism manifests itself in a continuous physical and identity changes the fifth chapter no longer concerns this group. In this chapter I analyze migrant trans- people in their “during” and “after” stages of transition, using the concept of citation processes and highlighting the relation between these people and society. Turns out, that nomadic trans- people are in oppositional relationship with the requirement to cite and avoid it by constantly expressing themselves with performative acts which break the rules of citation. Migrant trans- people, on other hand, are in a positive relation with citing and express themselves by rigidly citing the rules designed for sex they are not born with. This way they only partly break the citation rules; specifically they break the part of rules which designate the sample of looks and modes of expression from which one is allowed to cite. By not confirming to traditional sex and gender distinction both (nomads and migrants) break the classical sexuality paradigm, which usually treats sex as something purely biological and this action constructs an alternative sexual paradigm.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36189
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
ieva _girtaite_davidaviciene_md.pdf853.76 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.