Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36175
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Pavilavičiūtė, Gintarė
Supervisor: Danytė, Milda
Title: Forms of Address and Terms of Reference as Markers of Class and Social Status in The Mirror Crack'd from Side to Side (1962) by Agatha Christie and The Pelican Brief (1992) by John Grisham, and Their Translations into Lithuanian
Other Title: Kreipiniai ir įvardijimai kaip visuomeninės padėties rodikliai Agatos Kristis ir Džono Grišemo romanuose "Perskilęs veidrodis" ir "Pelikano dosje" bei jų lietuviškuose vertimuose
Extent: 113 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Social status;Forms of address;Politeness;Translation;Kreipiniai;Visuomeninė padėtis;Mandagumas;Vertimas
Abstract: With a focus on forms of address and social status, the aim of this thesis is to exemplify the application of social and sociolinguistic theories in analysing and translating interactions among characters in both the English source texts and the Lithuanian target texts of two novels. The texts under consideration are Agatha Christie’s (1890-1976) Golden Age crime fiction novel The Mirror Crack’d from Side to Side (1962) and its translation by Rasa Kirvaitytė, Perskilęs Veidrodis (2000), and John Grisham’s (b. 1955) legal thriller The Pelican Brief (1992) and its translation by Jonas Čeponis, Pelikano Dosjė (2004). This analysis takes into account not only forms of address but also terms of reference, or titles, names, and other words that are used to refer to characters, as markers of social status. As examples of Golden Age crime fiction and legal thrillers, The Mirror Crack’d from Side to Side and The Pelican Brief, offer realistic depictions of social relations and interactions typical in middle and upper-class British society in the mid-twentieth century and American society in the late twentieth century. The focus of the linguistic analysis is on the translations of these novels into Lithuanian, examining how the effects created by the English-language writers are transferred in the target texts. This paper presents major concepts regarding social class and status, forms of address, the distinction between the familiar (T) and polite (V) second-person pronoun, and politeness and face. Since the genres of the literary texts examined are significant for the attention they give to social realities, the major characteristics of Golden Age crime fiction and the thriller, along with examples of Christie’s observations of the lifestyle of the upper-middle class, and those values that Grisham emphasises in interviews within the context of American society are discussed. The second chapter, dedicated to social class and status, draws on major sociologists in the field such as Max Weber (1864-1920) and Pierre Bourdieu (1930-2002), along with contemporary ones like Tom Nesbit, Tak Wing Chan and John H. Goldthorpe, Donald J. Treiman, and Murray Millner Jr. This chapter explains the distinction between class and status and presents their major markers: occupation, lifestyle, and cultural consumption. The subsequent chapter, given to the discussion of theoretical concepts of forms of address, draws on specialists such as Roger Brown and Albert Gilman, Erving Goffman, and Penelope Brown and Stephen C. Levinson, as well as more recent ones like Keith Allan and Kate Burridge and Ronald Wardhaugh. The analytical part begins with the examination of the social worlds of the two novels and the status of characters, keeping in mind the social changes that are depicted as taking place in Christie’s novel and the moral decay of governmental institutions presented in Grisham’s. The linguistic analysis begins with an overview of the tendencies shown by the two translators in rendering forms of address and terms of reference and looking at more problematic cases involving omissions and changes. Then qualitative analysis is carried out, focusing on forms of address and their combination with the T/V pronouns in Lithuanian, and terms of reference as markers of social status. It is kept in mind that translators are required to take into account the context in which characters speak in order to render forms of address and terms of reference suitably into the target language. The results reveal that, although the Lithuanian translators use different translation strategies, the meaning of forms of address is lost in some instances where these are made more polite in the target text due to the choice of unsuitable second-person pronouns.
Baigiamojo magistro darbo tikslas – pateikti socialinių ir sociolingvistinių teorijų apie visuomenės sluoksnį ir visuomeninę padėtį bei kreipinių kaip jų rodiklių pritaikymo vertime pavyzdį per Agatos Kristi (1890-1976) Auksinio detektyvų amžiaus romano „The mirror crack’d from side to side“ (1962) („Perskilęs veidrodis“ (2000); vertė Rasa Kirvaitytė) ir Džono Grišemo (gimė 1955) trilerio „The pelican brief“ (1992) („Pelikano dosjė“ (2004); vertė Jonas Čeponis) bei jų lietuviškų vertimų analizę. Analizėje taip pat atsižvelgiama į titulus, vardus ar kitus žodžius, naudojamus veikėjams įvardinti bei jų visuomeninei padėčiai nurodyti. Kaip Auksinio detektyvų amžiaus ir trilerio pavyzdžiuose analizuojamuose romanuose gausu realistiškų dvidešimto amžiaus vidurio Didžiojai Britanijai ir dvidešimto amžiaus pabaigos Jungtinėms Amerikos Valstijoms būdingų bendravimo normų aprašymų. Lingvistinės analizės pagrindas – šių romanų vertimai į lietuvių kalbą bei jų rašytojų sukurto įspūdžio perteikimas į šią kalbą. Šiame darbe pristatomos pagrindinės visuomenės sluoksnio, visuomeninės padėties, kreipinių, antrojo asmens įvardžių tu/jūs diferenciacijos, mandagumo ir įvaizdžio sąvokos. Dėl savo svarbos analizei, taip pat pristatomi ir pagrindiniai Auksinio detektyvų amžiaus ir trilerio bruožai, pavyzdžiai iš asmeninių Kristi patirčių ir pastebėjimų apie vidurinio ir aukštesniojo visuomenės sluoksnio gyvenimo būdą bei dažnai įvairiuose interviu Grišemo akcentuojamos amerikietiškos vertybės. Skyriuje, skirtame visuomenės sluoksniui ir visuomeninei padėčiai pristatyti, remiamasi tokiais sociologais kaip Maksas Vėberis (1864-1920) ir Pierre’as Bourdieu (1930-2002) bei kitais šiuolaikiniais sociologais. Čia paaiškinamas skirtumas tarp sluoksnio bei padėties ir aptariamos tokios sąvokos kaip profesija, gyvenimo būdas bei kultūros vartojimas. Skyriuje, skirtame kreipinių teorijai pristatyti, remiamasi tokiais specialistais kaip Erving’as Goffman’as, Penelopė Brown ir Stephen’as C. Levinson’as bei kitais labiau šiuolaikiniais specialistais. Darbo analitinė dalis pradedama romanuose aprašytos visuomenės bei veikėjų padėties nagrinėjimu, kur didelis dėmesys skiriamas visuomeniniams pokyčiams, vykstantiems Kristi romane, bei Grišemo romane aprašytam moraliniam nuosmukiui valstybinėse institucijose. Lingvistinė kreipinių ir įvardijimų analizė pradedama vertėjų pasirinkimų apžvalga ir tokių probleminių atvejų kaip praleidimas ir klaidingas vertimas nagrinėjimu. Toliau naudojamas kokybinės analizės metodas ir analizuojama kaip lietuvių kalboje kreipiniai yra derinami su antrojo asmens įvardžiais tu/jūs visuomeninei padėčiai nurodyti. Reikia paminėti, kad vertėjams svarbu išnagrinėti kontekstą, kuriame vyksta veikėjų pokalbis, kad kreipiniai ir įvardijimai išlaikytų originalo reikšmę ir lietuviškame vertime. Tyrimo rezultatai rodo, kad vertėjai, naudodami skirtingas vertimo strategijas, ne visada perteikia reikšmę teisingai, nes dažnai veikėjų pokalbiai lietuviškame vertime dėl pasirinktų įvardžių skamba mandagiau nei šiuose romanuose anglų kalba.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36175
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
gintare_pavilaviciute_md.pdf1.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.