Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36173
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rimkutė, Agnė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Lietuvos mados prekių ženklų komunikacijos socialiniuose tinkluose vertinimas ir vystymas
Other Title: Evaluation and development of Lithuanian fashion brands' communication on social media
Extent: 86 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Komunikacija;Mados prekių ženklai;Socialiniai tinklai;Communication;Fashion brands;Social media
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – įvertinus Lietuvos mados prekių ženklų komunikaciją socialiniuose tinkluose pasiūlyti komunikacijos vystymo modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojama integruotos marketingo komunikacijos koncepcija, mados susietumas su prekės ţenklu bei komunikacijos socialinėje medijoje įtaka prekių ženklams, koncentruojantis į mados rinką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, atlikto atvejo analizės ir ekspertinio interviu tyrimų metodais. Rezultatai atskleidė, jog Lietuvos mados prekių ženklai socialiniuose tinkluose veikia tinkamai, stengiamasi išnaudoti jų teikiamus privalumus. Komunikacija atspindi analizuotų prekių ženklų ideologijas ir vertinama teigiamai, nes koncentruojamasi į vartotoją – stengiamasi geriau juos pažinti, inicijuoti įvairias diskusijas. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: Instagram ir Pinterest panaudojimas, greita reakcija į klientų atsiliepimus, diskusijų kūrimas ir bendrakūra, įsiklausymas į vartotojų norus, koncentracija į aktualijas, laisvesnis ir įdomesnis talpinamas turinys, pasaulio mados tendencijų apžvalga, istorijų kūrimas, bendradarbiavimas su nuomonės formuotojais, nuolat reguliariu laiku keliami įrašai, lietuviškų grotažymių naudojimas, užsienio ženklų komunikavimo elementų pritaikymas, komunikuojamo turinio vientisumo išlaikymas.
The aim of the Master thesis is to offer a communication development model based on the Lithuanian fashion brands' communication assessment on social networks. The theoretical part analyzes the concept of integrated marketing communication, fashion connectivity with the brand and the communication influence on fashion brands on social media. The analytical part presents and analyzes the results of case study and expert interview research methods. The results revealed that Lithuanian fashion brands are working properly on social networks, trying to use their advantages. Analyzed brands' communication reflects their ideology and is evaluated positively, as it concentrates on the consumer – trying to better understand them and initiate various discussions. The design part formulates the following solutions: Instagram and Pinterest better usage, quick response to customer feedback, discussion and co-working, listening to consumer desires, focusing on topicals, more entertaining content, reviewing world's fashion trends, creating stories, collaborating with opinion makers, continuous regular posts, use of Lithuanian hashtags, adaptation of foreign fashion brands‘ communication elements, integrity of communicative content.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36173
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
agne_rimkute_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

276
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

86
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.