Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36170
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kamaitė, Agnė
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Klientų aptarnavimo specialistų saviveiksmingumo ir suvokiamo organizacijos palaikymo reikšmė jų įsitraukimui į darbą
Other Title: The importance of customer service specialist's self-efficacy and perceived organizational support to their work engagement
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Saviveiksmingumas;Suvokiamas organizacijos palaikymas;Įsitraukimas į darbą;Self-efficacy;Perceived organizational support;Work engagement
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti klientų aptarnavimo specialistų saviveiksmingumo ir suvokiamo organizacijos palaikymo reikšmę darbuotojų įsitraukimui į darbą. Tyrime dalyvavo 152 klientų aptarnavimo specialistai iš visos Lietuvos, nes anketa buvo patalpinta internete. 26,3% (n=40) tiriamųjų buvo vyrai ir 73,7% (n=112) sudarė moterys. Tyrimo dalyvių amžius svyravo nuo 19 iki 61 metų. Darbuotojų saviveiksmingumui įvertinti buvo naudojama trumpoji (6 teiginiai) profesinio saviveiksmingumo skalės (angl. the Occupational Self-Efficacy Scale) versiją, kurią sukūrė ir savo tyrimuose naudojo B. Schyns, T. Rigotti, G. Mohr (2008). Suvokiamam organizacijos palaikymui matuoti buvo naudojamas 8 teiginių suvokiamo organizacijos palaikymo klausimynas (Survey of Perceived Organizational Support), kurio autorius yra R. Eisenberger (1986). O tyrime darbuotojų įsitraukimui į darbą vertinimui buvo naudojama 17 teiginių įsitraukimo į darbą skalė „The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)“ (Schaufeli, 2003). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog klientų aptarnavimo specialistų įsitraukimas į darbą yra susijęs su suvokiamu organizacijos palaikymu ir darbuotojų saviveiksmingumu, t.y. darbuotojai, labiau tikintys savo sugebėjimais darbe ir / ar jaučiantys didesnį organizacijos palaikymą, yra labiau įsitraukę į darbą, o socialiniai - demografiniai veiksniai lytis ir amžius turi prognostinę vertę darbuotojų įsitraukimui į darbą. Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, jog saviveiksmingumas atlieka mediatoriaus vaidmenį darbuotojų suvokiamo organizacijos palaikymo ir įsitraukimo į darbą ryšyje.
The aim of the study – to evaluate customer service specialist‘s self-efficacy and perceived organizational support to their work engagement. The study included 152 customer service representatives from all over Lithuania as for the questionnaire was uploaded on the internet. 26,3% (n=40) of the study participats were male and 73,7% (n=112) female. Research participant’s age was from 19 to 61 years. In order to evaluate the employee self-efficacy a short (6 statements) version of professional self-efficacy scale was used which was created and used in their researches by B. Schyns, T. Rigotti, G. Mohr (2008). To measure the perceived organizational support 8 statement perceived organizational support questionnaire (Survey of Perceived Organizational Support) was used, which was created by R. Eisenberger (1986). Whereas to rate the employee work engagement 17 statement work engagement scale was used „The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)“ (Schaufeli, 2003). The results of the study showed that customer service specialist's work engagement is related to the perceived organizational support and employee self-efficacy i.e. those employees that believe more in their abilities at work and/or feel stronger support from an organization are more engaged in their work, while social- demographic factors age and gender have prognostic value in employee work engagement. Moreover the results of the study revealed that self-efficacy carries out the role of a mediator in the relation of employee perceived organizational support and work engagement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36170
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

201
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

602
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.