Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36163
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jankauskaitė, Irena
Supervisor: Indrė, Žakevičienė
Title: Rašytojo santykis su vieta ir jos bendruomene skaitmeniniuose tekstuose (Vaiva Rykštaitė, Marija Starosta, Kęstutis Navakas, Vigmantas Butkus)
Other Title: The Writer’s Relationship with the Place and Local Community in Digital Texts by Vaiva Rykštaitė, Maria Starosta, Kęstutis Navakas, and Vigmantas Butkus
Extent: 57 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Skaitmeniniai;Bioregionalizmas;Gyvenimo aprašymas;Digital;Bioregionalism;Life writing
Abstract: Magistro darbe analizuoti keturių autorių skaitmeniniai tekstai, kurie yra skelbti skirtingo pobūdžio talpyklose – Kęstučio Navako ir Vaivos Rykštaitės paskyros įrašai feisbuke (2017–2018), Vigmanto Butkaus tinklaraštis Šiauliuose ir ne tik bei Marijos Starostos romanas Apie tai, kaip mes gyvenom tarp sav, arba Kaunas rusiškai (2016). Tekstuose atskleidžiami rašytojų santykiai su vieta ir jos bendruomene; tekstų pasirinkimą lėmė tai, kad visi jie yra skaitmeniniai, juose aprašomi žmonių gyvenimai ir atskleidžiami saviti rašytojų santykiai su vieta ir jos bendruomene. Darbe išsamiai aptariamas gyvenimo aprašymo žanras, bioregionalizmo teorija. Tyrimo metu pastebėta, kad gyvenimo aprašymas yra labiau universalus ir platus žanras, o tai, kad tekstas yra viešinamas skaitmeniniu formatu, tekstui suteikia tęstinumo galimybių, taip pat yra platesnės hipožanro intarpų galimybės. Atlikus tekstų analizę, pastebėta, kad skirtingų kartų santykiai su vieta ir bendruomene skiriasi, tam įtakos turi ir istorinės aplinkybės, kurios paveikia bendruomenę, o ji vietą kurioje gyvena. Taip pat pastebėta, kad romanas, išleistas popieriniu formatu ir skaitmeniniu formatu, gali mažai kuo skirtis arba nesiskirti visiškai, o socialiniame tinkle aprašomos situacijos turi savitą formą, kurią atkartoti popieriniame formate sudėtinga. Visi skaitytojai kuria savitą santykį su vieta ir jos bendruomene. Socialiniame tinkle ir tinklaraštyje pats rašytojas tampa teksto kontekstu, o romane reikalingas detalesnis situacijos paaiškinimas, kontkesto sukūrimas.
This Master’s Thesis analyzes digital texts of four writers. The texts are published in different platforms ¬— Faebook posts by Kęstutis Navakas and Vaida Rykšaitė (2017–2018), a blog “Šiauliuose ir ne tik” (English “In Šiauliai and furthermore”) by Vigmantas Burkus and a novel “Apie tai, kaip mes gyvenom tarp savų arba Kaunas rusiškai” (2016) (English “A Story of How we Lived Amongst Our Own or Kaunas in Russian”) by Marija Starosta. The texts show the writer’s relationship with the place and local community. The texts were selected because they are published in a digital format, describe people’s lives and reveal writer’s unique relationship with the place and its local community. This thesis discusses life description genre, bioregionalism theory. During the study, it was discovered that life description genre is a more universal and broad genre, and the fact that a text is being published in a digital format provides it with opportunities of continuity and genre overlap. After analysis of the chosen texts it was noted that different generations have different relationship with the place and its local community, which is influenced by historic circumstances that affect local community and the community affects the place where it resides. It was noted that a novel published in print and in a digital format can have very few differences or none at all, but situations described in social media have a unique form, which is difficult to duplicate in a printed format. All the readers created their unique relationship with a place and its local community. In social media and blogs a writer becomes a context for the text, a novel, on the other hand, requires a more detailed explanation of the situation, creation of a context.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36163
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

162
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

222
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.