Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36143
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Saliu, Violet Andrew
Supervisor: Krupavičius, Algis
Title: The Effect of international electoral observation on electoral integrity in Nigeria (1993-2015)
Other Title: Tarptautinio rinkimų stebėjimo proceso įtaka rinkimų vientisumui Nigerijoje 1993-2015 m.
Extent: 65 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Electoral integrity;International electoral observation;Free and fair elections;Nigeria elections;Rinkimų vientisumas;Tarptautinis rinkimų stebėjimo procesas;Laisvi ir sąžiningi rinkimai;Nigerijos rinkimai
Abstract: This master thesis concentrates on the effect of the international electoral observation on electoral integrity in Nigeria. Accordingly, from the historical evolution of elections in Nigeria since its independence from Britain in 1960. The electoral process in Nigeria has remained associated with electoral violence, a factor which challenges the democratic consolidation of Nigeria. The international electoral observation mission plays a significant role in Nigeria political development since its first elections observation during the unprecedented democratic elections in 1999 after the previous 1993 presidential elections were annulled by Military General Sani Abacha, shortly after MKO Abiola was announced the winner of the 1993 presidential elections which was defined as the utmost free and fair elections Nigeria has conducted ever. Accordingly, as a vital fragment of the study, the thesis present electoral integrity as the suitable theoretical framework for the study of the effect of international electoral observation on electoral integrity in Nigeria. In addition, the thesis study the various tasks carried out in the research; to examine the historical background and evolution of elections process in Nigeria is examined to give a broader knowledge of the electoral process in Nigeria; also, the electoral process in Nigeria across different election period from 1993 to the most recent 2015 presidential elections is also studied carefully; as well as investigate to what extent, if any, does the role of international electoral observation mission influence electoral integrity in Nigeria electoral sphere with a look at the roles and actions of international observers; and lastly, a comparative analysis of the significance of the 1993 presidential elections compared to the presidential elections in 2015. Therefore, the analysis of this thesis depends on qualitative research methods such as, the use of secondary sources, government publications and past research, as well as the use of historical, comparative and content analysis, is established in this study to examine various documents that clarify the effect of electoral observation on electoral integrity in Nigeria. To sum up, the thesis further explains the role of the independent national electoral commission on promoting electoral integrity with the help of international electoral observation mission, as well as the challenges derive from electoral violence as one the factors affecting electoral integrity in Nigeria political development.
Šiame magistro baigiamajame darbe siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką Nigerijoje vykusių rinkimų vientisumui turėjo tarptautinis rinkimų stebėjimo procesas. Tuo tikslu, analizuojama istorinė Nigerijos rinkimų raida nuo to laiko, kai 1960 m. Nigerija atgavo nepriklausomybę iš Didžiosios Britanijos. Rinkimų procesas Nigerijoje buvo siejamas su rinkiminiu smurtu, kuris apsunkina demokratinį Nigerijos konsolidavimo procesą. Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija vaidina svarbų vaidmenį politiniame Nigerijos vystymosi procese nuo pirmojo rinkimų stebėjimo per precedento neturinčius demokratinius rinkimus 1999 m. po to, kai 1993 m. Nigerijos karo generolas Sanis Abača (Sani Abacha) anuliavo 1993 m. prezidento rinkimų rezultatus, ir, netrukus po to, MKO Abiola buvo paskelbtas 1993 m. valstybės vadovo rinkimų nugalėtoju. 1999 m. vykę rinkimai buvo įvardinti kaip laisviausi ir sąžiningiausi rinkimai visoje Nigerijos rinkimų istorijoje. Taigi, baigiamajame darbe rinkimų vientisumas, kaip pagrindinis šio tyrimo objektas, yra laikomas tinkamu teoriniu pagrindu, kuriuo remiantis buvo gilinamasi ir nagrinėjama, kokią įtaką Nigerijoje vykusių rinkimų vientisumui turėjo tarptautinis rinkimų stebėjimo procesas. Be to, šiame darbe nagrinėjami įvairūs, tyrimo metu suformuluoti uždaviniai; tam, kad minėtos šalies rinkimų procesas būtų geriau suprastas, gilinamasi į istorinius faktus ir rinkimų proceso raidą Nigerijoje; taip pat rinkimų procesas išsamiai išnagrinėtas skirtingais rinkimų laikotarpiais nuo 1993 m. iki pastarųjų 2015 m. prezidento rinkimų; aiškinamasi, kokia apimtimi, jei apskritai tokia yra, tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos vaidmuo lemia rinkimų proceso vientisumą Nigerijoje vykstančiuose rinkimuose, atkreipiant dėmesį į tarptautinių stebėtojų vaidmenis ir jų atliekamus veiksmus; ir, galiausiai, buvo atlikta lyginamoji analizė, kurios metu 1993 m. prezidento rinkimų svarba buvo lyginama su rinkimais, vykusiais 2015 m. Atsižvelgiant į minėtus uždavinius, buvo naudojami kokybiniai tyrimų metodai, tokie kaip, antrinių šaltinių naudojimas, vyriausybės leidiniai bei anksčiau atlikti tyrimai, taip pat atlikta istorinė, lyginamoji ir turinio analizės, kurios naudojamos analizuojant įvairius dokumentus, atskleidžiančius rinkimų stebėjimo įtaką rinkimų vientisumui. Apibendrinant reikėtų pastebėti, kad magistro baigiamajame darbe taip pat yra gilinamasi, koks vaidmuo tenka nepriklausomai nacionalinei rinkimų komisijai, padedamai tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos, skatinant rinkimų vientisumą bei aptariami iššūkiai, atsirandantys dėl rinkiminio smurto, kaip vieno iš veiksnių, darančių įtaką rinkimų vientisumui politiniame Nigerijos vystymosi procese.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36143
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,068
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.