Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36141
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorJuraitė, Kristina-
dc.contributor.authorBakutis, Mantas-
dc.date.accessioned2018-05-10T14:42:45Z-
dc.date.available2018-05-10T14:42:45Z-
dc.date.issued2018-05-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36141-
dc.description.abstractKlaidingos naujienos, ypatingai prasibaigus 2016 metų JAV prezidento rinkimams, tapo vis aktualesne problema moksliniuose veikaluose. Keliami klaidingų naujienų pavojai ir grėsmės paskatino plačiau pažvelgti į tokių naujienų poveikį. Šiame tiriamajame darbe nuspręsta išsiaiškinti, kokios yra klaidingų naujienų grėsmes ir poveikis šiuolaikinei visuomenei, ypač išpopuliarėjus socialiniams tinklams. Darbo objektas: klaidingų naujienų grėsmės šiuolaikinei visuomenei Darbo tikslas: ištirti klaidingų naujienų daromą poveikį šiuolaikinei visuomenei Darbo uždaviniai: Ištirti klaidingų naujienų formas, aptarti klaidingų naujienų sampratą, remiantis mokslinės literatūros ir kitais šaltinais, ištirti, kokias grėsmes ir poveikį daro klaidingos naujienos šiuolaikinei visuomenei, nustatyti klaidingų naujienų gausos priežasties ir atlikti „Delfi.lt“ iniciatyvos „Demaskuok“ tyrimą. Jie įgyvendinti pasirinkus teorinį–analitinį tyrimą, atliekant turinio bei antrinių duomenų analizę. Darbe, remiantis įvairiais šaltiniais ir medijų tyrinėtojų darbais, nustatyta, kas yra klaidingos naujienos, kaip jos identifikuojamos, kas skatina klaidingų naujienų paplitimą. Įvertinant klaidingų naujienų sklaidos aspektą, tai yra jų populiarumą, sklaidos mastus ir poveikio mastą, padėjo tyrimai, atlikti žiniasklaidos atstovo „BuzzFeed“, rinkos tyrimų kompanijos „Pew Research“, Stanfordo bei Ohajo valstijos universitetų darbuotojų atliktos analizės. „Delfi.lt“ iniciatyvos „Demaskuok“ tyrimas leido pažvelgti į klaidingų naujienų gyvavimą Lietuvoje. Darbe nustatyta, kad, atsižvelgus į „Delfi.lt“ iniciatyvos „Demaskuok“ tyrimą, didžiausia grėsmę Lietuvos visuomenei kelia Rusijos Federacijos sukuriamos propagandinės arba klaidingos naujienos. Antrinių duomenų analizė ir moksliniai darbai leido nustatyti, kad net ketvirtadalis šiuolaikinės visuomenės narių yra paveikti klaidingų naujienų problemos. Klaidingų naujienų mąstai padidėjo dėl trijų priežasčių: politinės poliarizacijos, socialinių tinklų populiarumo bei nepasitikėjimo tradicine žiniasklaida, tačiau didelę įtaką jų populiarumui turėjo ir šiuolaikinės visuomenės turinio vartojimo ypatumai. Galiausiai pabandyta įrodyti, ar klaidingos naujienos galėjo turėti poveikį 2016 metų JAV prezidento rinkimams ir sukelti vieną iš didžiausių įmanomų grėsmių šiuolaikinei visuomenei: nusverti jos nuomonę rinkimuose į vieną ar kitą pusę, taip nusprendžiant, kokia politinė jėga valdys valstybę. Kaip rodo turimi duomenys, taip galėjo įvykti.en_US
dc.description.abstractFake news, especially after the 2016 US presidential elections, has become more and more relevant problem in scientific works. The dangers and threats of fake news have led to a wider look at the effects of such news. In this research, it was decided to look more and find out about fake news effect and threats on modern society, especially after growth of social networks. Object of this research: fake news threats on modern society. Goal of this research: to investigate the impact of fake news on modern society. Most important task of this research: to investigate possible forms of fake news, to discuss the connect of fake news, based on scientific works and other sources, to understand, what threads and effects fake news can have on modern society, determine the cause of popularity of fake news and finally make a research about “Delfi.lt” initiative “Demaskuok”. These tasks were done by choosing a theoretical-analytical study and by performing analysis of the base content, including evaluating secondary sources and data. In this research, based on a variety of sources and works by media researches, we concluded, what is fake news, how to indentify fake news, what caused the popularity of such news. To assess the dispersion of fake news, how effective fake news are, the scale of dispersion, we used researches from Media Company “BuzzFeed”, market research companies “Pew Research” analysis and data, Standford and Ohaio scientific works. “Delfi.lt” news site initiative “Demaskuok” own research allowed us to look at the existence of fake news in Lithuania. In this research, according our own research about “Delfi.lt” initiative “Demaksuok”, we concluded, that the most threat for Lithuanians modern society is caused by propaganda and fake news created by Russian Federation. Analysis of scientific works, secondary data and sources concluded that about quarter member of modern society are affected by fake news. Fake news dispersion was cause by three factors. First, political polarization, second the increasing popularity of social networks and distrust in the traditional media. In any case, the behavior of modern society in the internet, consuming media, has also influenced rise of the fake news. Finally in this research we tried to answer the question, if fake news had an effect on 2016 US presidential elections and maybe caused biggest threat of them all: changed public opinion about one or other political party, in that way had an effect who will rule the United States. As the available data shows, this could have happened in 2016.en_US
dc.language.isolten_US
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectKlaidingos naujienoslt_LT
dc.subjectŠiuolaikinė visuomenėlt_LT
dc.subjectKlaidingų naujienų sampratalt_LT
dc.subjectKlaidingų naujienų poveikislt_LT
dc.subjectFake newsen_US
dc.subjectModern societyen_US
dc.subjectFake news concepten_US
dc.subjectFake news affecten_US
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleKlaidingų naujienų grėsmės šiuolaikinei visuomeneilt_LT
dc.title.alternativeRisk of the fake news to the general publicen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios komunikacijos katedra-
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

361
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

900
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.