Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36132
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Esumike, Sophia Elo
Supervisor: Mykolas, Drunga
Title: Mediatization of Nigeria society through mobile phone use…what has changed for the better
Other Title: Nigerijos visuomenės mediatizacija naudojant mobiliuosius telefonus : kas pasikeitė, kad būtų geriau
Extent: 61 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Mediatization;Social change;Media;Internet;Social media;Mediatizacija;Socialiniai pokyčiai;Medijos;Internetas;Socialinės medijos
Abstract: Mediatization relates to changes associated with communication media and their development. A basic assumption when considering mediatization is that the technological study and interpretations of mass media results in problematic dependencies, repressions and exaggerations. On the contrary, the theory of mediatization suggests that media mediates and also shapes processes of how communication is developed and the societies in which these communication takes place. Hence, this research paper aims to analyze the effect of media and the concept of mediatization within the Nigerian society and highlight social changes that have come into play by looking at the analytical functions of mediatization and also make policy recommendations.
Mediatizacija susijusi su pokyčiais, kuriuos sukėlė komunikacijos priemonės bei jų kūrimas. Pagrindinė prielaida svarstant mediatizaciją yra ta, kad technologinis žiniasklaidos tyrimas ir interpretacijos lemia problemines priklausomybes, represijas ir dramatizavimus. Priešingai, žiniasklaidos priemonių teorija rodo, kad žiniasklaidos tarpininkavimas taip pat formuoja bendravimo procesus ir visuomenes, kuriose vyksta šis bendravimas. Taigi šiame tiriamajame darbe siekiama išanalizuoti žiniasklaidos ir žiniasklaidos priemonių sąvokos poveikį Nigerijos visuomenėje ir pabrėžti socialinius pokyčius,kurie išryškėjo peržiūrint analitines mediatizacijos funkcijas, taip pat parengti politikos rekomendacijas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36132
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
sophia_elo_esumike_md.pdf817.6 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

120
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.