Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36129
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Dargvainytė, Silvija
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Demencija sergantį asmenį slaugančių artimųjų optimizmo sąsajos su pykčio raiška ir subjektyviai vertinama sveikata
Other Title: Optimism interfaces with anger expression and subjective health of dementia caregivers
Extent: 61 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Pyktis;Sveikata;Optimizmas;Anger;Optimism;Dementia
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti demencija sergantį asmenį slaugančių artimųjų optimizmo sąsajas su pykčio raiška ir subjektyviai vertinama sveikata. Tyrime dalyvavo 153 demencija sergantį asmenį slaugantys artimieji, iš jų 77,8 % moterys, 20,3 % vyrai. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 34 iki 84 metų. Tyrimui atlikti naudotos Zarit slaugymo naštos klausimynas (angl. Zarit Burden Interview), gyvenimo orientacinis testas (angl. Life Orientation Test-revised) bei A. Goštauto subjektyvios sveikatos klausimynas. Rezultatų analizei buvo naudojama neparametrinis Mann-Whitney U testas bei Kruskal-Wallis kriterijus, buvo tikrinamas Spearman koreliacijos koeficientas ir taikomi tiesinės regresijos bei moderacijos modeliai. Dėl nuolatinės ir kartais sudėtingos demencija sergančių artimųjų priežiūros, neretai kyla susierzinimas bei pyktis, o šis, jei nėra tinkamai išreiškiamas, gali sukelti sveikatos problemų. Manoma, kad optimizmas gali būti kaip apsauginis veiksnys, mažinantis pykčio raišką ir apsaugantis sveikatą. Tačiau iki galo šis reiškinys dar nėra ištirtas. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad demencija sergntį asmenį slaugančių artimųjų geresnę subjektyviai vertinamą sveikatą prognozuoja didesnis optimizmas, užimtumas ir mažesnė pykčio raiška. Labiau išreikštas optimizmas moderuoja neigiamą pykčio ir subjektyviai vertinamos sveikatos sąveiką.
The aim of this study was to assess optimism interfaces eith anger expression and subjective health of dementia caregivers. The subjects of this study were 153 dementia family caregivers, 77,8 % were woman and 20,3 % were man. They ranged in age from 34 to 84 years. The study was carried out by using Zarit Burden Interview, the Life Orientation Test-revised and Subjective Health Questionnaire of A. Goštautas. Due to regural and complex care of dementia patients, relatives sometimes feel irritation and anger and if it is not expressed correctly, this can lead to health problems. Optimism is thought to be a protective factor affecting both anger and health. However, this phenomenon has not been fully explored yet. The results of this study revealed that better subjective health of dementia family caregivers predicts greater optimism, employment and lower expression of anger. Greater optimism moderates the negative interections between anger and subjective health.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36129
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
silvija_dargvainyte_md.pdf692.09 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

206
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.