Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36111
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics
Author(s): Ramančiuckaitė, Sandra
Title: Ketvirtos eilės diferencialinės lygties su nelokaliosiomis sąlygomis dvitaškėmis sąlygomis spektro tyrimas
Other Title: Investigation of Spectrum of Fourth Order Differential Equation with Nonlocal Two - Point Conditions
Extent: 21 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Matematikos ir statistikos katedra
Keywords: Spektras;Nelokalioji;Operatorius;Spectrum;Equation;Operator
Abstract: Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama ketvirtos eilės diferencialinio operatoriaus su trimis klasikinėmis sąlygomis ir viena nelokaliąja dvitaške sąlyga spektro priklausomybė nuo nelokaliosios sąlygos parametrų γ ir ξ. Šio uždavinio spektras ištirtas su keturiais kraštinių sąlygų atvejais. Kiekvienu kraštinių sąlygų atveju gautos analizinės charakteristinių funkcijų išraiškos, išnagrinėtas charakteristinės funkcijos nulių ir polių išsidėstymas. Spektro struktūra ištirta tiek analiziniu, tiek grafiniu metodais.
In this master degree final thesis fourth-order differential operator with three classical conditions and one nonlocal two-point boundary condition is investigated. There is analysed how the spectrum of this problem depends on nonlocal condition parameters γ and ξ. The spectrum is analysed with four different cases of boundary conditions. There are obtained analytical expressions of characteristic function in each case of boundary conditions and are analyzed nulls and pols of characteristic functions. Spectral structure is examined both analytically and graphically.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36111
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
sandra_ramančiuckaitė_md.pdf770.31 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

70
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.