Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36109
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kudžmaitė, Monika
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Vaikinų ir merginų liekno ir raumeningo kūno internalizacijos, iš aplinkos patiriamo spaudimo ir nepasitenkinimo kūno vaizdu sąsajos
Other Title: The relationships between of thin and muscular body internalization, environment pressure and body dissatisfaction appearance of boys and girls
Extent: 87 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Internalizacija;Liekno kūno internalizacija;Raumeningo kūno internalizacija;Internalization;Thin internalization;Muscular internalization
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti vaikinų ir merginų liekno ir raumeningo kūno internalizacijos, iš aplinkos patiriamo spaudimo ir nepasitenkinimo kūno vaizdu sąsajas. Tyrime dalyvavo 304 paaugliai, iš jų 142 vaikinai ir 162 merginos. Tyrimas buvo atliktas penkiose mokyklose: Vilniaus bei Radviliškio gimnazijose ir progimnazijose, bei vienoje Kauno gimnazijoje. Tyrime dalyvavusių paauglių amžiaus intervalas svyravo nuo 14 iki 18 metų. Atliekant tyrimą buvo naudotos šios metodikos: Daugiamatis kūno ir „savojo Aš“ sąsajų klausimynas (angl. The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ)); Socialinių nuostatų dėl išvaizdos klausimynas, skirtas merginoms (angl. Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – 4R– Female); Socialinių nuostatų dėl išvaizdos klausimynas, skirtas vaikinams (angl. Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – 4R– Male); Kūno masės indeksas. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didesnis merginų patiriamas kitų svarbių asmenų (trenerių, mokytojų ir romantinių partnerių) spaudimas būti lieknu ir raumeningu yra susijęs su didesniu susirūpinimu svoriu, o didesnis vaikinų iš šeimos patiriamas spaudimas yra susijęs su didesniu susirūpinimu svoriu. Vaikinų turinčių mažesnį nei vidurkis KMI, didesnis patiriamas kitų svarbių asmenų spaudimas yra susijęs su mažesniu pasitenkinimu išvaizda, o vaikinų turinčių didesnį nei vidurkis KMI, didesnis patiriamas žiniasklaidos, šeimos ir kitų svarbių asmenų spaudimas yra susiję su mažesniu pasitenkinimu kūno sritimis. Didesnė merginų liekno kūno internalizacija yra susijusi su mažesniu pasitenkinimu išvaizda, didesniu rūpinimusi savo išvaizda, mažesniu pasitenkinimu kūno sritimis, didesniu susirūpinimu savo svoriu. Didesnis vaikinų liekno kūno internalizavimas yra susijęs su didesniu susirūpinimu svoriu, didesniu savo svorio vertinimu kaip per didelio ir mažesniu pasitenkinimu kūno sritimis. Didesnis merginu turinčių mažesnį nei vidurkis KMI, raumeningo kūno internalizavimas yra susijęs su didesniu susirūpinimu svoriu. Didesnis vaikinų ir merginų liekno kūno internalizavimas nemedijuoja sąsajų tarp didesnio patiriamo spaudimo (iš šeimos, bendraamžių, žiniasklaidos ir kitų svarbių asmenų) ir mažesnio pasitenkinimo išvaizda. Didesnis vaikinų ir merginų raumeningo kūno internalizavimas nemedijuoja sąsajų tarp didesnio patiriamo spaudimo (iš šeimos, bendraamžių, žiniasklaidos ir kitų svarbių asmenų) ir mažesnio pasitenkinimo išvaizda.
The aim of this study was to determine the relationship between thin and muscular body internalization, environment pressure, and body dissatisfaction. 304 adolescents, of which 142 were boys and 162 – girls, were surveyed. The research was carried out in five schools: Vilnius and Radviliskis primary and secondary schools as well as one secondary school in Kaunas. The age of the participants of the study ranged from 14 to 18. The methods used in the study were the following: The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ); Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – 4R– Female; Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – 4R– Male; Body mass index. The results of the study revealed that girls experience greater environment pressure (from important people, such as coaches, teachers, and romantic partners) to be thin and muscular which is related to overweight preoccupation; pressure on boys from their families is related to overweight preoccupation as well. Boys having lower than average BMI experience stronger pressure from other people, which is related to lower appearance evaluation; the boys who have higher than average BMI face greater pressure from mass media, family and other important people and this correlates with lower satisfaction with body areas. Greater thin internalization of girls is related to lower appearance evaluation, special care about their appearance, lower satisfaction with body areas, intense overweight preoccupation and greater self-classified weight (self-identification as ‘too heavy’). Greater thin internalization of boys is related to bigger overweight preoccupation and heftier self-classified weight (self-identification as ‘too heavy’). Greater muscular internalization of girls having lower than average BMI is related to higher overweight preoccupation. Greater thin internalization of both boys and girls does not mediate any relationship between greater environment pressure (from family members, peers, mass media and other important people) and lower appearance evaluation. Greater muscular internalization of both boys and girls does not mediate any relationship between greater environment pressure (from family members, peers, mass media and other important people) and lower appearance evaluation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36109
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
monika_kudzmaite_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

32
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.