Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36105
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Mikavičius, Ričardas
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Santykių su auditorija ir grįžtamojo ryšio reikšmė radijo programos turinio konstravimui („M-1" ir „Radiocentro" rytinės laidos)
Other Title: The importance of audience relationship and feedback in creating programme content for radio: "M-1" and "Radiocentras" morning programmes
Extent: 88 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Radijo stotys;Auditorija;Grįžtamasis ryšys;Medijų konvergencija;Radio stations;Audience;Feedback;Media convergence
Abstract: Komercinės radijo stotys, norėdamos sėkmingai vykdyti verslą, ypatingai šiandien, pirmiausiai turi atsižvelgti į auditorijos poreikius. Sulig naujųjų medijų atėjimu, pasikeitė vartotojų įpročiai, todėl vartotojas dabar yra ir kūrėjas, ar bent jau medijų procesų dalis. Norėdamos patenkinti tikslinės auditorijos poreikius, radijo stotys, naudoja įvairias socialines medijas ir šiuolaikines technologijas, kurios daro įtaką gaminamai produkcijai – laidos turiniui, tinkleliui, reklamoms, laidų vedėjams ir t.t. Šio darbo temos idėja kilo iš to, jog įdomu sužinoti, kokių metodų pagalba šiandien populiariausios ir seniausios Lietuvos radijo stotys „M-1“ ir „Radiocentras“ siekia išlikti konkurencinėje aplinkoje ir siekia maksimaliai išlaikyti bei pritraukti auditorijos dėmesį. Darbu siekiama labiau skatinti radijo stotis atsigręžti į tikslinę auditoriją, transliuojamą radijo turinį bei tobulinti santykį su auditorija ir pagerinti radijo stoties veiklą bei strategijas. Darbo tikslas - išnagrinėti santykių su auditorija palaikymo ir grįžtamojo ryšio reikšmę radijo stoties programos turinio konstravimui radijo stočių „M-1“ ir ‚Radiocentro“ rytinėse laidose. Tyrimui atlikti buvo naudojama turinio analizė su kokybiniais ir kiekybiniais parametrais, taip pat buvo atlikti interviu su radijo „M-1“ ir ‚Radiocentro“ stočių programos direkcijos atstovais, kurie pateikė savo asmenines įžvalgas apie santykio tarp auditorijos ir radijo stoties svarbą. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad įtraukta ir aktyvinta auditorija, jos grįžtamasis ryšys yra svarbiausi aspektai, lemiantys sėkmingą ir pelningą komercinės radijo stoties veiklą. Taip pat buvo nustatyta, kad šiandien radijo auditorija yra labiau linkusi įsitraukti į radijo programos turinį, negu radijo atsiradimo pradžioje. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad populiariausias auditorijos įtraukimo būdas radijo stočių ryto laidose yra telefoniniai skambučiai su radijo klausytojais.
Commercial radio stations need to pay great deal of attention to the audience’s needs to succeed in business. New media has changed consumers' habits: now, they tend to act as creators or are at least part of the media processes. To meet the needs of the target audience, radio stations use latest technologies and social media that, in turn, influence the programme content for the radio. This thesis investigates methods used by today's most popular and oldest radio stations in Lithuania to remain competitive in the radio market and both maintain and attract attention of the audience to the full extent. This paper focuses on the following: encouraging radio stations to pay more attention to target audience and broadcasted content; improving the relationship with the audience; and enhancing the operation of radio stations and their strategies. The main goal of this thesis is to examine the importance of audience relationship and feedback in creating programme content for radio in "M-1 "and "Radiocentras" morning programmes. The content analysis with qualitative and quantitative parameters was used in this research. In addition, interviews with "M-1" and "Radiocentras" radio station programme managers, who provided their personal insights on the importance of relationship between the audience and the radio station, were conducted. Based on the results of this research, it can be concluded that the involvement, activity, and feedback of the audience are the most important aspects that determine successful and profitable operation of commercial radio stations. It was also found that radio audiences nowadays are more inclined to get involved in the content of the radio programme compared with the very beginning of radio programmes. Telephone calls with radio listeners were determined as the most popular way to engage the audience during morning radio programmes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36105
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
ricardas_mikavicius_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

137
checked on May 1, 2021

Download(s)

59
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.