Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36104
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Dilijonaitė, Elena
Supervisor: Stelmokienė, Aurelija
Title: Suvokiamos etiškos lyderystės, darbuotojų organizacinio įsipareigojimo ir jų išsakomų komentarų apie su darbu susijusius klausimus sąsajos
Other Title: The relationship between perceived ethical leadership, organizational commitment and employee voice
Extent: 48 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Etiška lyderystė;Organizacinis įsipareigojimas;Darbuotojų balsas;Ethical leadership;Organizational commitment;Employee voice
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti etiškos lyderystės, darbuotojų balso (išsakomų komentarų apie su darbu susijusius klausimus) ir organizacinio darbuotojų įsipareigojimo sąsajas. Tyrime dalyvavo 228 skirtingo išsilavinimo ne valstybinėse organizacijose dirbantys darbuotojai (165 moterys ir 63 vyrai), kurių amžius svyravo nuo 19 iki 69 metų (vid. 28 metai). Vidutinis darbuotojų darbo stažas dabartinėje organizacijoje buvo 4 metai. Tyrimas buvo atliktas pasitelkiant elektroninę apklausą, kurioje buvo naudojami trys klausimynai: M. E. Brown, L. K. Trevino ir D. Harrison (2005) etiškos lyderystės skalė, G. Genevičiūtės–Janonės (2015) modifikuota J. P. Meyer et al. (1993) organizacinio įsipareigojimo skalė, L. Van Dyne ir J. A. LePine (1998) darbuotojų balso skalė, bei papildomi sociodemografiniai klausimai. Nustatyta, kad kuo lyderis yra labiau darbuotojų suvokiamas kaip etiškas, tuo labiau darbuotojai linkę išsakyti savo komentarus apie su darbu susijusius klausimus. Be to, kuo didesnis organizacinis darbuotojų įsipareigojimas, tuo labiau darbuotojai linkę išsakyti savo komentarus apie su darbu susijusius klausimus. Taip pat nustatyta, jog kuo lyderis yra labiau darbuotojų suvokiamas kaip etiškas, tuo didesnis darbuotojų organizacinis įsipareigojimas. Apibendrinanti šių trijų reiškinių tarpusavio sąsajų analizė parodė, kad etiška lyderystė prognozuoja darbuotojų išsakomus komentarus apie su darbu susijusius klausimus per dalinį mediatorių – emocinį įsipareigojimą. Skaičiuojant rezultatus buvo atsižvelgta į sociodemografinius tiriamųjų rodiklius: išsilavinimą, bendro darbo su esamu vadovu trukmę, tiriamojo-vadovo lyties (ne)sutapimą, amžių.
The aim of the study was to assess the relationship between perceived ethical leadership, organizational commitment and employee voice. 228 private sector employees (165 women and 63 men) from different educational backgrounds participated in the survey. Their age ranged from 19 to 69 years (average - 28) and the average work experience in a current organization was 4 years. An online survey with three questionnaires – M. E. Brown, L. K. Trevino, D. Harrison (2005) ethical leadership scale, a modified version of J. P. Meyer et al. (1993) organizational commitment scale, L. Van Dyne and J. A. LePine (1998) employee voice scale – was used in this study. Additionally, some sociodemographic questions were included. It was found that the more a leader is perceived as ethical, the more employees are willing to share their comments about work related issues. Also, organizational commitment was positively related to employee voice. The results of the study also showed that the more a leader is perceived as ethical, the greater employee organizational commitment is. Comprehensive analysis of the relationship between these three phenomena showed that affective commitment partially mediates the relationship between ethical leadership and employee voice. Some sociodemographic characteristics of participants were added into the analysis: education, age, time of mutual work with a current leader, and (miss)match of employee-leader gender.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36104
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
elena_dilijonaite_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

188
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.