Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36102
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Zabulytė, Agnė
Title: Policijos pareigūnų suvokiamo organizacinio teisingumo, darbo motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Relationship between police officers’ perceived organisational justice, work motivation and job satisfaction
Extent: 86 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Policijos pareigūnai;Suvokiamas organizacinis teisingumas;Darbo motyvacija;Pasitenkinimas darbu;Police officers;Perceived organizational justice;Work motivation;Job satisfaction
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti policijos pareigūnų suvokiamo organizacinio teisingumo, darbo motyvacijos ir pasitenkinimo darbu ryšį. Tyrime dalyvavo 116 X ir Y apskričių policijos komisariatuose dirbančių policijos pareigūnų (vyrai ir moterys). Policijos pareigūnų amžius pasiskirstė nuo 20 iki 57 metų. Amžiaus vidurkis - 37,43 metai. 61,2% tiriamųjų buvo moterys, tuo tarpu 38,8% tiriamųjų – vyrai. Suvokiamas organizacinis teisingumas matuotas naudojant J. Colquitt (2001) Suvokiamo organizacinio teisingumo skalę. Darbo motyvacija buvo matuojama M. Gagné et al. (2015) Multidimensine darbo motyvacijos skale. Pasitenkinimas darbu matuotas D. J. Weiss, R. V. Dawis, G. W. England (1967) Minesotos pasitenkinimo darbu skalės trumpąja versija. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog policijos pareigūnų suvokiamas organizacinis teisingumas prognozuoja jų darbo motyvaciją bei pasitenkinimą savo darbu. Taip pat policijos pareigūnų pasitenkinimą darbu prognozuoja tiek išorinė, tiek vidinė darbo motyvacija. Skirtumai atsiranda priklausomai nuo policijos pareigūnų užimamų pareigų. Apjungiant visus tiriamus reiškinius pastebima, kad suvokiamas organizacinis teisingumas prognozuoja pasitenkinimą darbu per tarpinį kintamąjį – darbo motyvaciją.
The aim of this study was to assess relationship between perceived organizational justice, work motivation and job satisfaction of police officers. The sample is drawn from the X and Y district police force (n=116) (men and women). Age of police officers varied between 20 and 57 (mean age was 37,43 years). 61,2 percent of respondents were woman, 38,8 percent were man. To measure perceived organizational justice was used J. Colquitt (2001) Perceived organisational justice scale. Work motivation was measured using M. Gagné et al. (2015) Multidimensional work motivation scale. Job satisfaction was measured using D. J. Weiss, R. V. Dawis, G. W. England (1967) short-form Minnesota satisfaction questionnaire. The results of the study revealed that perceived organizational justice of police officers is related to their work motivation and job satisfaction. Moreover, job satisfaction is predicted by internal and external work motivation. The differences occur depending on rank of police officers. When all three variables were integrated into one model, data analysis showed that the relation between perceived organizational justice and job satisfaction was mediated by work motivation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36102
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

112
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

140
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.