Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36101
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Ratkutė, Greta
Supervisor: Petraitytė-Briedienė, Asta
Title: JAV spauda apie tris ultimatumus Lietuvai (1938-1940)
Other Title: The USA Press about Three Ultimatums to Lithuania (1938-1940)
Extent: 69 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: JAV;Spauda;Ultimatumai;Lietuva;USA;Press;Ultimatums;Lithuania
Abstract: Tyrime chronologiškai dekonstruojama 1938–1940 m. problematika, aprašomi trijų svarbiausių to meto politinių įvykių Lietuvos užsienio politikoje atspindžiai JAV spaudoje. Tyrimui pasirinkti keturi pagrindiniai JAV dienraščiai: The New York Times, New York Herald Tribune, The Washington Post ir Chicago Daily Tribune, taip pat Lietuvos centriniame valstybės archyve Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fonde (Fondo nr. 656) rastos įvairios JAV spaudos iškarpos, kurios papildo pasakojimą. Pagrindinis tyrimo tikslas – atskleisti, kaip trys ultimatumai, įteikti Lietuvai 1938–1940 m., atsispindėjo JAV spaudoje. Tikslui įgyvendinti pasitelkti keli uždaviniai: išnagrinėti, kiek dėmesio JAV spauda skyrė Lenkijos įteiktam Lietuvai ultimatumui, kokiais šaltiniais rėmėsi, kaip / ar vertino situaciją; pristatyti JAV spaudos puslapiuose publikuotus tekstus apie Vokietijos siekius prisijungti Klaipėdos kraštą, ištyrinėti, kaip spaudoje atsispindėjo Vokietijos ultimatumas Lietuvai kylančios karinės įtampos fone; išanalizuoti, ką JAV spauda rašė apie Sovietų Sąjungos įteiktą ultimatumą Lietuvai ir jos pirmas pookupacines savaites ir mėnesius. Atliktas tyrimas parodė, kad JAV spauda visiškai nesinaudojo ELTOS pranešimais, tik išskirtinai keliuose straipsniuose citavo laikraštį Lietuvos aidas, Kazio Škirpos, Vlado Mirono, Stasio Lozoraičio, Povilo Žadeikio pareiškimus. Svarbu tai, kad faktų, kaip antai ultimatumo įteikimas ar krašto okupacija, pripažinimų gausu, o autorinių interpretacijų apie įvykių aplinkybes nėra labai daug. Informaciją teikė pagrindinės JAV naujienų agentūros United Press ir The Associated Press, taip pat naujienų agentūra TASS, JTA (Jewish Telegraphic Agency), Reuters. Informacijos šaltiniais tapo ir įvairūs lenkų (Glos Lubelsti, Weiczor Warsawski), Sovietų Sąjungos (Pravda, Izvestia) švedų (Aftonbladet) laikraščiai. JAV oficialiosios nuomonės reiškėjas buvo tuo metu valstybės sekretoriaus pareigas ėjęs Sumneris Wellesas.
Research was conducted after choosing main four USA daily newspapers: The New York Times, New York Herald Tribune, The Washington Post and Chicago Daily Tribune. Newspaper articles from various other USA’s press was also used that has been located in Lithuanian Central State Archives, Lithuanian Legation to Washington fund (F 656). The aim of this research is to demonstrate how three ultimatums presented to Lithuania in 1938-1940 were reflected in USA’s press. The research has revealed that USA’s press did not use Lithuanians news agency ELTA reports and only in some exceptional cases Lietuvos aidas newspaper was cited, using Kazys Škirpa, Vladas Mironas, Stasys Lozoraitis, Povilas Žadeikis statements. It is important to note that facts that acknowledged ultimatums or occupation were plentiful, however individual interpretations were uncommon. During 1938-1940 period USA’s press used information from USA’s news agencies such as United Press and The Associated Press as well as Soviet Union’s TASS news agency, JTA – Jewish Telegraphic Agency, Reuter’s news agency. This research also used various newspapers: Poland’s (Glos Lubelsti, Weiczor Warsawksi), Soviet Union’s (Prayda, Izvestia), and Sweden’s (Aftonbladet). Official USA representative at a time were Secretary of State Summer Wells who did not agree with occupation of Lithuania and made it clear in the press. Last news regarding Lithuania in USA’s press appeared describing Kazys Škirpa decline to abandon Legation of Lithuania in Berlin.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36101
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
greta_ratkute_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

182
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.