Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36096
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Rimdeikytė, Šarūnė
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Security problems of international migration in Southern European receiving countries: Italy and Spain cases
Other Title: Tarptautinės migracijos saugumo problemos Pietryčių Europos šalyse: Italijos ir Ispanijos atvejai
Extent: 66 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Migration;Security;Europe;Migracija;Saugumas;Europa
Abstract: The following thesis presents the analysis of Security Problems of International Migration in Southern European Receiving Countries: Italy and Spain, in the period of 2015-2017. It is well known that both of the countries have dealt and are dealing with the phenomenon of migration for many decades and from close, in some periods being migrants sending country, in others – migrants receiving. However, since the beginning of the new century, Italy and Spain are having important problems related with migration as long as the phenomenon is becoming uncontrolled and everytime is more difficult to stop the migratory flows. The aim of the thesis is to analyze and compare security problems of migration in Italy and Spain presenting also the applied measures by the countries in order to stabilize the situation, through the analysis of the selected global risks. The main focus is on geopolitical, economic and social risks dividing them into categories of terror attacks, border security, illicit trade, failure of critical infrastructure, spread of infectious diseases and profound social instability. To pursue the aim, the analysis of official documents released by the states, media, international organizations is made presenting the necessary statistics and facts regarding the chosen topic. After the analysis of the selected global risks, the results showed that international migration supposes a real threat to Italy’s and Spain’s security. It was noted that since 2015 the biggest focus was on the threats related with geopolitical sphere because of the terror attacks perpetrated in different countries of Europe, including Spain. Due to this situation the reintroduction of border control policy was applied in Italy and Spain, for some periods of time, evidencing the magnitude of the risks. Economic and social spheres had shown that the presence of security threats regarding international migration is evident, however, the mentioned areas had less importance because of the magnitude of geopolitical threats. Finalizing, the measures applied by Italy and Spain in order to control migration and guarantee security were analyzed. It was noted that both of the countries have a really similar way of acting regarding this phenomenon applying similar or equal measures in order to stabilize the situation.
Šiame darbe pateikiama tarptautinės migracijos saugumo problemų analizė Pietų Europos šalyse nagrinėjant Italijos ir Ispanijos atvejus 2015-2017 metų laikotarpiu. Žvelgiant istorine perspektyva, šioms analizuojamoms šalims migracijos reiškinys yra puikiai pažįstamas. Pokariu, italai bei ispanai, buvo priversti emigruoti iš savo gimtųjų kraštų dėl sunkių gyvenimo sąlygų. Tačiau vėliau situacija pasikeitė, ir nuo XXI a. pradžios, migrantai pradėjo plūsti į Italija ir Ispanija ieškodami geresnio gyvenimo. Būtent todėl, šios šalys patiria daug problemų susijusių su tarptautine migracija, nes kaskart sunkiau reguliuoti migrantų srautus. Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti migracijos saugumo problemas Italijoje ir Ispanijoje, remiantis pasirinktomis pasaulinėmis grėsmėmis bei pateikti šių šalių taikomas priemones, siekiant stabilizuoti padėtį. Pagrindinis dėmesys skiriamas geopolitinėms, ekonominėms ir socialinėms grėsmėms, suskirstant jas į kategorijas: teroristiniai išpuoliai, pasienio saugumas, neteisėta prekyba, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nesėkmė, infekcinių ligų plitimas ir didelis socialinis nestabilumas. Siekiant išsikelto tikslo, šiame darbe buvo naudojama valstybės dokumentų, žiniasklaidos bei tarptautinių organizacijų skelbiama informacija. Atlikus pasirinktų pasaulinių grėsmių analizę, rezultatai parodė, kad tarptautinė migracija kelia realią grėsmę Italijos ir Ispanijos saugumui. Buvo pastebėta, kad nuo 2015 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas grėsmėms, susijusioms su geopolitine sritimi, dėl teroro atakų, įvykdytų įvairiose Europos šalyse, tarp kurių įtraaukiama ir Ispanija. Dėl šios situacijos, tam tikrą laikotarpį, Italijoje ir Ispanijoje, vėl buvo pradėta taikyti sienų kontrolės politika, patvirtinanti, kad rizika didelė. Ekonominės ir socialinės srities analizė parodė, kad grėsmė saugumui dėl tarptautinės migracijos yra akivaizdi, tačiau minėtos sritys dėl geopolitinių grėsmių masto buvo mažiau svarbios. Taip pat darbe buvo išanalizuotos Italijos ir Ispanijos taikytos priemonės migracijos kontrolei ir saugumui užtikrinti. Buvo pastebėta, kad abi šalys taiko panašias arba vienodas priemones.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36096
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

204
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.