Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36095
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Menčinskaitė, Aušra
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo reikšmė pedagoginiam darbui
Other Title: The meaning of teachers qualification improvement for pedagogical work
Date: 23-May-2018
Keywords: Pedagogas;Kvalifikacija;Kvalifikacijos tobulinimas;Teacher;Qualification;Qualification improvement
Abstract: Nuo pedagogo kompetencijos priklauso švietimo kokybė ir mokinių pasiekimai, todėl pedagogo profesijos atstovams yra keliami dideli reikalavimai. Siekiant pedagogams padėti, efektyviai ir tikslingai tobulėti, yra sukurta atskira švietimo sistemos dalis, vadinama pedagogų kvalifikacijos tobulinimu. Dažnai tyrimų duomenys parodo, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimas funkcionuoja neefektyviai bei nepatenkina pedagogų lūkesčių ir didelės reikšmės pedagoginiam darbui neteikia. Darbe yra aptariama pedagogo profesijai reikalingos profesinės kompetencijos ir „minkštieji“ gebėjimai. Vėliau pateikiama tyrimų metu pastebėtų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo problemų ir problemų, su kuriomis pedagogai susiduria dėl besikeičiančių naujų mokinių kartų mokymosi poreikių, apžvalga. Apžvelgus teoriją, darbe yra pateikiama kokybinio tyrimo metodologija ir tyrimo metu gautų duomenų apžvalga.
The quality of education and achievements of pupils depends on competence of teachers, therefore the requirements for teacher profession are high. In order to help teachers effectively and purposefully improve their competences, a separate part of education system is created, which is called teachers qualification improvement. Frequently, the research data show that teachers qualification improvement is ineffective and does not satisfy expectations of teachers and does not provide significant value for pedagogical work. The paper discusses professional competences and soft skills, required for teacher profession. Later it provides an overview of problems that research show on teachers qualification improvement and the problems faced by teachers as a result of the changing learning needs, of new generation pupils. Later paper provides research methodology and research results analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36095
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ausra_mencinskaite_md.pdf673.91 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

214
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

64
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.