Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorŽukaitė, Gintarė-
dc.contributor.authorMorkūnaitė, Jovita-
dc.date.accessioned2018-05-08T15:56:41Z-
dc.date.available2018-05-08T15:56:41Z-
dc.date.issued2018-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36094-
dc.description.abstractThe thesis presents the foreign policy of Paraguay and Brazil during the period of presidential impeachment process. Paraguay and Brazil confronted the political crisis - Presidents were impeached and removed from their offices and it made changes not only inside the country but also in international arena. As it is known, domestic policy and foreign policy are related to each other and domestic political processes influence the style and formulation of foreign policy. The paper also presents the foreign policies of Paraguay and Brazil before and after the impeachment process. Comparative analysis of the foreign policy of Paraguay and Brazil helps to see which country was more affected by this process. The aim of the thesis is to find out how the presidential impeachment process changed the foreign policy of Paraguay and Brazil in bilateral and multilateral lines. In order to achieve this aim there are five tasks developed: to present the features of neoclassical realist perspective; to describe presidential impeachment processes in Paraguay; to describe presidential impeachment processes in Brazil; to analyze the foreign policy of Paraguay; to analyze the foreign policy of Brazil in the context of impeachment process. In the work it is used several mutually coordinated approaches. It was chosen because of their adaptation to the use of appropriate investigative goals, a multifaceted effort to look at the issues. Qualitative research is based on document and descriptive analysis, case studies, and comparative analysis. The empirical analysis revealed that the presidential impeachment is is a frequent occurrence in Latin American region and it was politically motivated, aiming to the removal of an obstacle to power. Comparative analysis showed that the presidential impeachment process had different impact on foreign policies in these countries. For Paraguay the biggest impact was made in multilateral level because this country was suspended in many regional organizations such as MERCOSUR and UNASUR. Talking about the situation of Brazil, it was seen that the biggest impact was made in bilateral relations because many countries such as Venezuela, Bolivia or Ecuador withdrawn their ambassadors from Brazil. Lastly, this research showed that small countries such as Paraguay are more affected by presidential impeachment process than big countries such as Brazil.en_US
dc.description.abstractMagistro darbe analizuojama Paragvajaus ir Brazilijos užsienio politika prezidentų apkaltos proceso metu. Paragvajus ir Brazilija susidūrė su politine krize - prezidentai buvo apkaltinti ir pašalinti iš savo pareigų. Šis įvykis padarė įtakos ne tik šalies viduje, bet ir tarptautinėje arenoje. Kaip žinoma, vidaus politika ir užsienio politika yra tarpusavyje susijusios, o vidaus politiniai procesai daro įtaką užsienio politikos formavimui. Darbe taip pat analizuojama Paragvajaus ir Brazilijos užsienio politika prieš ir po apkaltos proceso, ir kaip tai pasikeitė daugiašaliuose ir dvišaliuose santykiuose. Paragvajaus ir Brazilijos užsienio politikos palyginamoji analizė padėjo įvertinti, kuri šalis buvo labiau paveikta šio proceso. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip prezidento apkaltos procesas pakeitė Paragvajaus ir Brazilijos užsienio politiką dvišalėse ir daugiašalėse srityse. Siekiant įvykdyti užsibrėžtą darbo tikslą, keliami tam tikri uždaviniai, kurių pagalba ir pavyks tai pasiekti: apžvelgti svarbiausius neoklasikinio realizmo teorijos aspektus, reikalingus Paragvajaus ir Brazilijos užsienio politikos analizei; apibūdinti prezidento apkaltos procesą Paragvajuje; apibūdinti prezidento apkaltos procesą Brazilijoje; išanalizuoti Paragvajaus užsienio politiką; išanalizuoti Brazilijos užsienio politiką apkaltos proceso kontekste. Darbe naudojama keletas tarpusavyje derinamų metodų. Tai pasirinkta todėl, kad jų derinimą tikslinga naudoti siekiant atskirų tyrimo uždavinių įgyvendinimo, stengiantis kuo įvairiapusiškiau pažvelgti į nagrinėjamus aspektus. Taigi, šiame darbe naudojami aprašomasis metodas, atvejų analizė, dokumentų analizė ir lyginamosios analizės metodai. Empirinis tyrimas atskleidė, kad prezidento apkaltos procesas yra dažnas atvejis Lotynų Amerikos regione, ir jis buvo politiškai motyvuotas, siekiant pašalinti kliūtis valdžioje. Lyginamoji analizė parodė, kad prezidento apkaltos procesas turėjo skirtingą poveikį šių šalių užsienio politikai. Paragvajaus atveju didžiausia įtaka buvo padaryta daugiašaliame lygmenyje, nes šios šalies narystė buvo sustabdyta daugelyje regioninių organizacijų, tokių kaip MERCOSUR ir UNASUR. Kalbant apie Brazilijos padėtį, matyti, kad didžiausia įtaka buvo padaryta dvišaliuose santykiuose, nes daug šalių, tokių kaip Venesuela, Bolivija ar Ekvadoras, atšaukė savo ambasadorius iš Brazilijos. Galiausiai, galima daryti išvadą, kad mažos valstybės, tokios kaip Paragvajus, labiau nukenčia nei didelės valstybės, tokios kaip Brazilija.lt_LT
dc.format.extent72 p.-
dc.language.isoenen_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)-
dc.subjectNeoclassical realismen_US
dc.subjectImpeachment processen_US
dc.subjectParaguayen_US
dc.subjectBrazilen_US
dc.subjectLatin Americaen_US
dc.subjectNeoklasikinis realizmaslt_LT
dc.subjectApkaltos procesaslt_LT
dc.subjectParagvajuslt_LT
dc.subjectBrazilijalt_LT
dc.subjectLotynų Amerikalt_LT
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleThe foreign policy of Paraguay and Brazil in the context of presidential impeachment processen_US
dc.title.alternativeParagvajaus ir Brazilijos užsienio politika prezidentų apkaltos proceso kontekstelt_LT
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
jovita_morkunaite_md.pdf806.87 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Freely available

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

18
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.