Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36082
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Jasiukevičius, Šarūnas
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Technologijų kaitos poveikis audiovizualinės produkcijos kūrimo veiklai
Other Title: The technology change impact on audiovisual production activities
Extent: 69 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Audiovizualinė produkcija;Televizija;Internetas;Prodiuseriai;Autoriai;Audiovisual production;Television;Internet;Producers;Authors
Abstract: Audiovizualinės produkcijos sklaida iki interneto eros pradžios buvo televizijos kompanijų monopolis. Po interneto revoliucijos, situacija keitėsi iš esmės – dalis audiovizualinio turinio persikėlė į internetinę erdvę. Audiovizualinė industrija vystosi daug greičiau, nei ją spėja vertinti analitikai. Dauguma rekomendacijų ir metodikų pasensta dar nepublikuotos. Rinka ypatingai dinamiška. Lietuviškų teorinių šaltinių, apimančių tokį laikotarpį rasti pavyksta nedaug, todėl šiame darbe ir aktualu išnagrinėti kaip Lietuvoje keitėsi technologijos ir koks jų poveikis audiovizualinės produkcijos kūrimo veiklai, kuri siejasi su video laidų kūrimu. Nagrinėjant audiovizualinę produkciją ir jos kūrimo specifiką darbe remiamasi šiais mokslininkais: D. Andrijauskas (2008), P. Zabalbeascoa (2008), Ž. Pečiulis, (2009), A. Česnavičius, (2009), D. Gabrielle, E. Cecilli (2010), E. Uribe-Jongbloed, H.D. Espinosa-Medina (2014), A. Rimienė, V. Lubinienė (2015) bei kt. Aktualizuojant technologijų reikšmę audiovizualinės produkcijos kūrimui nagrinėjama L. Lievrouw, (2011), A. Dabrovolsko, (2013), A. Juraitės, K. Pinigienės (2014), J. Pierson Bauwen, (2015) bei kitų moksliniai darbai. Darbo objektas - technologijų poveikis audiovizualinės produkcijos kaitai. Darbo tikslas – išanalizuoti technologijų kaitos poveikį audiovizualinės produkcijos kūrimo veiklai ir sklaidai. Darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. išnagrinėti audiovizualinės produkciją ir jos kūrimo specifika teoriniu aspektu; 2. aptarti technologijų reikšmę audiovizualinės produkcijos kūrimui; 3. atlikti technologijų kaitos poveikio tyrimą audiovizualinės produkcijos kūrimo veiklai. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; ekspertų interviu; atvejo studija. Išnagrinėjus audiovizualinės produkcijos ir jos kūrimo specifika teoriniu aspektu, matyti, kad audiovizualinė produkcija yra vizualiniai ir garsiniai produktai, kurie kuriami naudojantis įvairia technika, tokia kaip vaizdo kameros, kompiuteriai, fotoaparatai ir kita. Audiovizualinės produkcijos raiška aptinkama televizijoje ar internete, jos kūrėjai yra prodiuserių kampanijos ar pavieniai asmenys. Apibendrinant technologijų reikšmę audiovizualinės produkcijos kūrimui daroma išvada, kad modernėjant filmavimo įrangai, nuo sunkiai valdomų iki mažiausių formų, kai galima filmuoti maža kamera ar net telefonu modernėja ir audiovizualinės produkcijos kūrimas ir jos sklaida. Atliktas technologijų kaitos poveikio tyrimas audiovizualinės produkcijos kūrimo veiklai rodo, kad audiovizualinės produkcijos kūrimas priklauso nuo audiovizualinės įrangos pokyčių bei jos kainos. Tyrimas parodo audiovizualinio turinio kūrimo žmogiškųjų išteklių kaitą. Tyrimas atskleidžia audiovizualinės produkcijos sklaidos pokyčius, kuriuos lėmė besikeičianti įranga.
The spread of audiovisual productions before the start of the Internet era was a monopoly of television companies. After the Internet revolution, the situation has changed substantially - some of the audiovisual content has moved to the internet space. The audiovisual industry is developing much faster than analysts estimate. Most of the recommendations and methodologies are already outdated even not published. The market is particularly dynamic. There are few Lithuanian theoretical sources that cover such thematics, therefore it is important to study in this paper how technology has changed in Lithuania and how it affects the activity of creating audiovisual production, which is related to the development of video broadcasts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36082
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
sarunas_jasiukevicius_md.pdf649.2 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

198
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.