Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36080
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Zieniūtė, Agnė
Supervisor: Misiūnienė, Jurga
Title: 9 klasių mokinių požiūrio į kūrybiškumo prigimtį sąsajos su motyvacine orientacija ir kūrybiškumu
Other Title: The 9th grade students’ attitude towards the nature of creativity and its’ link with motivational orientation and creativity
Extent: 69 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Kūrybiškumas;Motyvacinė orientacija;Augančio kūrybiškumo požiūris;Fiksuoto kūrybiškumo požiūris;Growth creative mindset;Fixed creative mindset;Motivational orientation;Creativity
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti 9 klasių mokinių požiūrio į kūrybiškumo prigimtį sąsajas su jų motyvacine orientacija ir kūrybiškumu. Tyrime dalyvavo 243 9 klasės mokiniai iš 10 Kauno miesto ir rajono gimnazijų bei pagrindinių mokyklų. Tyrime dalyvavo 133 merginos (54,7%) ir 110 vaikinų (45,3%). Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 15,24 metų. Tyrime buvo analizuojami: mokinių regimasis, taikomasis ir bendras kūrybiškumas, vidinė ir išorinė motyvacinė orientacija bei augantis ir fiksuotas požiūris į kūrybiškumo prigimtį. Tiriamieji pildė klausimynus sudarytus iš multifaktorinio kūrybiškumo testo (isp. Evaluacion Multifactorial de la Creatividad, (EMUC)), motyvacijos veikti skalės (angl. Work Preference Inventory (Student Form)) (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe, 1994), kūrybiškos mąstysenos skalės (angl. Creative Mindset Scale (CMS)) (Karwowski, 2014) bei demografinių klausimų (lytis, amžius). Atlikta duomenų analizė parodė, kad 9 klasės merginos pasižymi labiau išreikšta tiek vidine, tiek išorine motyvacija veikti, joms būdingas aukštesnis regimasis, taikomasis ir bendrasis kūrybiškumas, nei vaikinams. Merginų ir vaikinų požiūryje į kūrybiškumo prigimtį skirtumų nerasta. Merginų vidinė motyvacinė orientacija teigiamai siejasi su jų taikomuoju kūrybiškumu, o vaikinų imtyje sąsajų tarp motyvacinės orientacijos ir kūrybiškumo nerasta. Rezultatai atskleidė, kad kuo 9 klasės mokiniai labiau palaiko augančio kūrybiškumo požiūrį, tuo mažiau palaiko fiksuoto kūrybiškumo požiūrį. Kuo labiau 9 klasės mokiniai palaiko augančio kūrybiškumo požiūrį, tuo labiau didėja jų vidinė motyvacija. Kuo labiau mokiniai palaiko fiksuoto kūrybiškumo požiūrį, tuo labiau didėja jų išorinė motyvacija, o vidinė motyvacija mažėja. Merginų išorinė motyvacinė orientacija linkusi didėti, kai jos labiau palaiko fiksuoto kūrybiškumo požiūrį. Vaikinų vidinė motyvacinė orientacija linkusi didėti, kai jie labiau palaiko augančio kūrybiškumo požiūrį ir mažėti, jei palaiko fiksuoto kūrybiškumo požiūrį. Gauti rezultatai parodė, kad atsižvelgiant į tiriamųjų lytį, sąsajos tarp požiūrio į kūrybiškumo prigimtį ir kūrybiškumo rastos tik keliuose augančio kūrybiškumo požiūrio skalės teiginiuose ir silpnos. Neatsižvelgiant į lytį, 9 klasių mokinių požiūrio į kūrybiškumo prigimtį sąsajos su kūrybiškumu nerastos.
The aim of this study was to asses 9th grade students’ attitude towards the nature of creativity and find its link with their motivational orientation and creativity. This study involved 243 9th grade students from 10 gymnasiums or primary schools located in Kaunas city or district areas. This study sample consisted of 133 females (54,7%) and 110 males (45,3%). Their average age is 15,24 years. This study focus on students’ visual, applied and general creativity, intrinsic and extrinsic motivational orientation, growth and fixed creative mindsets. Respondents were asked to fill the questionnaires, which consisted of Multifactorial Creativity Test (esp. Evaluacion Multifactorial de la Creatividad, (EMUC)) (Sánchez, 2006), Work Preference Inventory (Student Form) (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe, 1994), Creative Mindset Scale (CMS) (Karwowski, 2014) and demographic aspects (gender, age). The results of the study showed that 9th grade girls have higher both intrinsic and extrinsic motivation, also higher visual, applied and general creativity compared to boys. In boys group link between their motivational orientation and creativity wasn’t found. The results also showed, that as much as 9th grade students tend to have growth creative mindset, the less they tend to have fixed creative mindset. As much as students tend to support growth creative mindset, the higher their intrinsic motivation is. As much as 9th grade students tend to support fixed creative mindset, the higher their extrinsic and the lower intrinsic motivation is. Girls’ extrinsic motivational orientation is tend to be higher, if they support fixed creative mindset. Boys’ intrinsic motivational orientation is tend to be higher, if they support growth creative mindset, and to be lower, if they support fixed creative mindset. Results show, that the link between creative mindsets and creativity appears only in few statements of growth creative mindset scale and it is weak. Ignored gender differences, the link between creative mindsets and creativity wasn’t found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36080
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
agne_zieniute_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

432
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

60
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.