Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36077
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Daubarytė, Toma
Title: Pasiekimų motyvacijos reikšmė ryšiui tarp darbuotojų įsipareigojimo organizacijai ir suvokiamų darbo reikalavimų
Other Title: The role of achievement motivation in the relationship between employee organisational commitment and perceived job demands
Extent: 66 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Įsipareigojimas organizacijai;Suvokiami darbo reikalavimai;Pasiekimų motyvacija;Organisational commitment;Perceived job demands;Achievement motivation
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti suvokiamų darbo reikalavimų ryšį su įsipareigojimu organizacijai bei nustatyti pasiekimų motyvacijos reikšmę šiam ryšiui. Tyrime dalyvavo 267 įvairių organizacijų darbuotojai, iš kurių 36 % vyrų 64 % moterų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 32 metai (standartinis nuokrypis 10,186), 88 % tiriamųjų išsilavinimas yra aukštasis. Duomenys buvo renkami naudojant internetinę apklausą. Tyrime naudotą anketą sudarė sociodemografiniai klausimai ir Įsipareigojimo organizacijai (Meyer, Allen, Smith, 2003), Darbo reikalavimų klausimynas (Bakker, Demerouti, 2014) bei Pasiekimų motyvacijos klausimynas (Helmreich, Spence, 1978). Rezultatai atskleidė, jog didėjant darbuotojų pasiekimų motyvacijai didėja ir bendrasis įsipareigojimas organizacijai (tik dirbančiųjų privačiose organizacijose). Išsamesnė analizė atskleidė, jog didėjant bendrajai darbuotojų pasiekimų motyvacijai, meistriškumui bei darbo motyvacijai didėja tik darbuotojų emocinis ir normatyvinis įsipareigojimas organizacijai (tik darbuotojų, dirbančių privačiame sektoriuje). Taip pat buvo nustatyta, kad didėjant konkuravimo motyvacijai mažėja emocinis įsipareigojimas organizacijai (tik darbuotojų, dirbančių viešajame sektoriuje). Nebuvo nustatyta sąsajų tarp darbuotojų bendrųjų darbo reikalavimų ir įsipareigojimo organizacijai, tačiau buvo nustatyta, kad didėjant kognityviniams reikalavimams didėja ir bendrasis, emocinis, tęstinis bei normatyvinis įsipareigojimas organizacijai. Nebuvo nustatytas pasiekimų motyvacijos, kaip moderatoriaus, ryšys tarp darbo reikalavimų ir įsipareigojimo organizacijai.
The aim of the study was to evaluate the role of achievement motivation in the relationship between perceived job demands and organisational commitment. The subjects of the study were 267 men and women, who were working in various organisations. 88 % of the participants had higher education, and the mean age of the participants was 32 years (standart vediation 10,186). The employees were invited to fill the questionnaire on internet. The questionnaire consisted of sociodemographic questions, Organisational Commitment Questionnaire (Meyer, Allen, Smith, 2003), Job Demands Questionnaire (Bakker, Demerouti, 2014) and Achievement Motivation Questionnaire (Helmreich, Spence, 1978). The results of the study showed that overall achievement motivation were positively related with overall organisational commitmet (in private sector organisations). Overall achievement motivation, mastery and wok motivation were positively related with emotional commitment and normative commitment (in private sector organisations). The results also showed that higher competition motivation were related negatively with emotional commitment (in public sector organisations). There was no significant relationship between overall perceived job demands and organisational commitment, but it was found that perceived cognitive demands were related positively with overall, emotional, continuance and normative commitment to the organization. The role of achievement motivation was not significant in the relationship between perceived job demands and organizational commitment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36077
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
toma_daubaryte_md.pdf724.48 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.