Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36073
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baronienė, Laura
Supervisor: Bakanauskienė, Irena
Title: Sprendimo priėmimas kontroliuojamos intervencijos sąlygomis
Other Title: Decision-making under controlled intervention conditions
Extent: 274 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 8-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Keywords: Sprendimo priėmimo procesas;Sprendimo priėmimo proceso modelis;Kontroliuojama intervencija;Decision-making process;Decision-making process model;Controlled intervention
ISBN: 978-609-467-328-3
Abstract: Investavimo sprendimai keičia neapibrėžtumo sąlygas sprendimo priėmimo kontekste ir patvirtina praktinių sprendimo priėmimo priemonių poreikį. Išorinių finansinių išteklių panaudojimo galimybės, skatinančios sprendimo priėmimą ir įgyvendinimą, analizuojamos nepakankamai, pasigendama sprendimo priėmimo proceso verslo organizacijose tyrimų šiomis sąlygomis. Disertacinis darbas skirtas išsiaiškinti, koks sprendimo priėmimo procesas tinka verslo organizacijoms kontroliuojamos intervencijos sąlygomis. Atlikta sprendimo priėmimo modelių lyginamoji analizė leido identifikuoti skirtingas sprendimo priėmimo proceso struktūras, kurių analizė kontroliuojamos intervencijos sąlygomis leido parinkti tinkamiausią struktūrą ir jos pagrindu suformuoti sprendimo priėmimo proceso modelį kontroliuojamos intervencijos sąlygomis. Sprendimo priėmimo proceso kontroliuojamos intervencijos sąlygomis pagrindu įvertintos skirtingų sprendimo priėmimo modelių alternatyvos suteikė galimybę algoritmais vizualizuoti skirtingas sprendimo priėmimo proceso struktūras, kas sudaro sąlygas kurti automatizuoto sprendimo priėmimo proceso modelį kontroliuojamos intervencijos atvejais. Parengtas metodologinis instrumentas sprendimo priėmimui verslo organizacijose kontroliuojamos intervencijos sąlygomis sudaro prielaidas išankstiniam sprendimo vertinimui. Sprendimo priėmimo proceso modelio patikra patvirtino parengto modelio tinkamumą kontroliuojamos intervencijos atvejams.
Investment solutions lead to changes in uncertainty conditions in the context of decision-making and confirm the need for practical decision-making instruments. External financial resources usage possibilities, promoting decision making and implementation, are not sufficiently analysed. There is a lack of the studies of the decision-making process in business organization under such conditions. Dissertation is intended to clarify, what decision-making process is appropriate for business organization under controlled intervention conditions. The comparative analysis of the decision-making models has enabled identification of the different structures of the decision-making process whose analysis under the controlled intervention conditions has enabled choice of the most adequate structure and development of the decision-making model under the controlled intervention conditions on the basis of this structure. The evaluation of the different alternatives of the decision-making models based on the decision-making process under the controlled intervention conditions has enabled visualisation of the different decision-making process structures by using algorithms which, in turn, has created the conditions to develop the automated decision-making process model in cases of controlled intervention. The methodological instrument prepared for the decision-making in business organizations under the controlled intervention conditions has provided preconditions for the preliminary assessment of the decision. The verification of the decision-making process model has confirmed suitability of this model in the cases of controlled intervention.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36073
Appears in Collections:2018 m. (EVF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

194
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,606
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.