Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35674
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Jurevičiūtė, Inga
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Studentų impulsyvumo reikšmė ryšiui tarp sveikatai nepalankaus elgesio ir kompensacinių sveikatos įsitikinimų
Other Title: The significance of impulsivity for the relation between compensatory health beliefs and health risk behaviors among university students
Extent: 76 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Impulsyvumas;Sveikatai nepalankus elgesys;Kompensaciniai sveikatos įsitikinimai;Impulsivity;Health risk behavior;Compensatory health beliefs
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti studentų impulsyvumo reikšmę ryšiui tarp sveikatai nepalankaus elgesio ir kompensacinių sveikatos įsitikinimų. Tyrime dalyvavo 255 Vytauto Didžiojo ir Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto studentai. Iš jų 72 (28,2%) vyrai ir 183 (71,8%) moterys. Vidutinis tiriamųjų amžius 21 metai. Sveikatai nepalankiam elgesiui įvertinti buvo parinktas Leah A. Irish (2011) Sveikatai rizikingo elgesio inventorius HRBI (angl. Health Risk Behavior Inventory). Tyrime buvo naudojamos keturios sveikatai nepalankaus elgesio skalės: nepakankamas fizinis aktyvumas, neracionali mityba, rūkymas ir alkoholio vartojimas. Kompensaciniams sveikatos įsitikinimams matuoti pasirinkta B. Knauper, M. Rabiau, O. Cohen, N. Patriciu (2004) Kompensacinių sveikatos įsitikinimų skalė CHB (angl. Comppensatory Health Beliefs Scale). Impulsyvumui įvertinti pasirinkta Barratt'o impulsyvumo skalė BIS-11 (angl. Barrat Impulsiveness scale BIS-11) (Patton, Stanford, Barrat, 1995). Tyrime buvo naudojami bendri Kompensacinių sveikatos įsitikinimų ir Barratt'o impulsyvumo skalių balai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad studentų sveikatai labiau nepalankus elgesys siejasi su labiau išreikštais kompensaciniais įsitikinimais vyrų grupėje, bei su labiau išreikštu impulsyvumu vyrų ir moterų grupėje. Studentų labiau išreikštas impulsyvumas siejasi su labiau išreikštais kompensaciniais sveikatos įsitikinimais. Kompensaciniai sveikatos įsitikinimai ir lytis kartu su impulsyvumu geriau paaiškina sveikatai nepalankų elgesį nei be impulsyvumo. Nenustatyta, kad impulsyvumas moderuotų ryšį tarp kompensacinių sveikatos įsitikinimų ir sveikatai nepalankaus elgesio.
The aim of the study was to assess the significance of impulsivity for the relation between compensatory health beliefs and health risk behaviors among university students. The subjects of the study were 255 students of Vytautas Magnus and Lithuanian Health Science Universities. Total 72 (28,2%) men and 183 (71,8%) women. Participants average age is 21 years. Leah A. Irish (2011) Health Risk Behavior Inventory (HRBI) was used to evaluate health risk behaviors of students. Four health risk behavior scales were used in this study: physical inactivity, unhealthy diet, cigarette smoking and alcohol use. Compensatory health beliefs were measured using B. Knauper, M. Rabiau, O. Cohen, N. Patriciu (2004) Comppensatory Health Beliefs Scale (CHB). Barratt Impulsiveness scale BIS-11 (Patton, Stanford, Barrat, 1995) was used for assessment of impulsivity. For compensatory health beliefs and impulsivity total scale scores were used in data analysis. The results of this study show that students greater health risk behaviors are associated with more expressed impulsivity among male and female students, and compensatory health beliefs among males. More expressed impulsivity relates with more expressed compensatory health beliefs among students. Compensatory health beliefs, gender and impulsivity more accurately explain presence of health risk behaviors than without impulsivity. It was not found that impulsivity acts as a moderator for the relation between compensatory health beliefs and health risk behaviors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35674
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
inga_jureviciute_md.pdf570.61 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

170
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

62
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.