Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35673
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Jasiūnas, Arnoldas
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Profesinių mokyklų mokinių miego higienos, miego kokybės ir agresyvumo sąsajos
Other Title: Relationships between sleep hygiene, sleep quality and aggression among students of vocational school
Extent: 49 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Miego higiena;Miego kokybė;Agresyvumas;Sleep hygiene;Sleep quality;Aggressiveness
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip profesinių mokyklų mokinių miego higiena siejasi su miego kokybė ir agresyvumu. Tyrime dalyvavo dvi Panevėžio profesinių mokyklų mokiniai. Iš viso tyrime dalyvavo 211 tiriamųjų, tačiau į tyrimą buvo įtraukti tik 203, nes 8 anketos buvo sugadintos. Tyrimui buvo atliktas anketiniu būdu, išdalinant anketas individualiai. Anketose naudojamos trys metodikos: 1. Miego higienos klausimynas (Mastin, Bryson, Crowyn 2006), 2. Miego kokybės klausimynas (Chol Shin ir kt. 2006), 3. Agresyvumo klausimynas (A. H. Buss ir M. Perry 1992). Priede Nr. 1 yra pateikti metodikų teiginiai. Anketų įverčiai rodo didesnes problemas miego higienos, miego kokybės ar agresyvumo srityse. Tyrimo rezultatai parodė, kad: Profesinių mokyklų mokinių merginų prastesnė miego higiena siejasi su didesne verbaline agresija, didesne fizine agresija, didesniu priešiškumu ir pykčiu; Profesinių mokyklų mokinių vyrų didesni sunkumai užmigti siejasi su didesne verbaline agresija; Profesinių mokyklų mokinių miego kokybė medijuoja sąsaja tarp miego higienos ir agresyvumo.
The aim of the study is to determine how sleep hygiene in vocational school students relates to sleep quality and aggressiveness. The study was attended by two Panevežio vocational schools students. In total, 211 subjects were included in the study, but only 203 were included in the study, because 8 questionnaires were damaged. The research was conducted in a questionnaire, by distributing the questionnaire individually. Three questionnaires are used in questionnaires: 1. Sleep hygiene questionnaire (Mastin, Bryson, Crowyn 2006), 2. Sleep quality questionnaire (Chol Shin et al. 2006), 3. Aggression questionnaire (A. H. Buss and M. Perry 1992). Annex No 1 contains the claims of methodologies. Bigger questionnaire estimates indicate greater problems in sleep hygiene, sleep quality or aggressiveness. The results of the study showed that: poorer sleep hygiene among female students of vocational schools is associated with greater verbal aggression, greater physical aggression, greater hostility and anger; The higher difficulty of falling asleep in men of vocational schools is associated with greater verbal aggression; The quality of sleep in the vocational school students is mediating the link between sleep hygiene and aggressiveness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35673
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
arnoldas_jasiunas_md.pdf1.56 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

166
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

28
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.