Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35669
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gasparavičiūtė, Dalė Daiva
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Patirtos stigmatizacijos ryšys su homoseksualių vyrų ir moterų savęs vertinimu ir psichologine gerove
Other Title: Enacted stigmatization relationship with homosexual men and women self-worth and psychological well being
Extent: 65 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Homoseksualūs vyrai ir moterys;Patirta stigmatizacija;Savęs vertinimas;Psichologinė gerovė;Homosexuals men and women;Enacted sexual stigma;Self-evaluation;Psychological well-being
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti patirtos stigmatizacijos ryšį su homoseksualių vyrų ir moterų savęs vertinimu ir psichologine gerove. Tyrimui atlikti naudota: Standartizuota Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė (In the Lithuanian Psychological Well-Being Scale), Kinijos MSM stigmos skalė (China MSM Stigma Scale) M. Rosenberg savęs vertinimo skalė (M. Rosenberg self-esteem scale) (Rosenberg, M., 1965). Gauti duomenys apdoroti naudojant statistinį SPSS 19 versijos programinį paketą. Statistiškai patikimais rezultatais laikytini atvejai, kai p < 0,05. Tyrime dalyvavo 94 homoseksualūs vyrai ir moterys, iš jų 62 vyrai ir 32 moterys. Vyrų amžiaus vidurkis 34 metai (jauniausiam 18, o vyriausiam 71 metai), o moterų amžiaus vidurkis – 30 metų (jauniausiai 19, o vyriausiai 49 metai). Tyrimo rezultatai: Tyrimo rezultatai parodė, kad dažniau patirta stigmatizacija siejasi su homoseksualių asmenų žemesniu savęs vertinimu, nepriklausomai nuo socialinių demografinių veiksnių (lyties, amžiaus, išsilavinimo). Taip pat, dažniau patirta stigmatizacija ir žemesnis išsilavinimas siejasi ir su homoseksualių asmenų blogesne psichologine gerove – mažiau optimizmo, pasitenkinimo pragyvenimo lygiu, neigiamas emocingumas, prastesni santykiai su artimaisiais, tarpasmeniniai santykiai, mažesnis pasitenkinimas darbu ir gyvenimu Lietuvoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad homoseksualių asmenų savęs vertinimas medijuoja ryšį tarp patirtos stigmatizacijos ir psichologinės gerovės: patirta stigmatizacija neigiamai susijusi su pasitenkinimu gyvenimu, tačiau aukštesnis savęs vertinimas siejasi su geresne psichologine gerove.
The aim of the study is to determine the relationship between enacted sexual stigma and self-esteem and the psychological well-being of homosexual men and women. The study used: In the Lithuanian Psychological Well-Being Scale, China MSM Stigma Scale, M. Rosenberg self-esteem scale. The obtained data were processed using the statistical version of SPSS version 19. Statistically reliable results are cases when p <0,05. The study involved 94 homosexual men and women, of whom 62 men and 32 women. The average age of men is 34 years (18 years and 71 years), and the average age of women is 30 years (younger than 19 years and 49 years). Results of the study: The results of the study showed that stigma is more often associated with low self-esteem of homosexuals, regardless of social demographic factors (gender, age, education). In addition, stigmatization and lower education are more often associated with poor psychological well-being of homosexuals - less optimism, satisfaction with life, negative emotions, poor relations with relatives, interpersonal relationships, less satisfaction with work and life in Lithuania. The results of the survey showed that homosexual self-esteem mediates the connection between stigma and psychological well-being: stigmatization is negatively related to life satisfaction, but a higher self-esteem is associated with better psychological well-being.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35669
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
dale daiva_gasparaviciute_md.pdf981.38 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

124
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.