Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35651
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Savickaitė, Greta
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Įmonės komunikacija naujoje konkurencinėje erdvėje: prekinių ženklų "Kika" ir "PetCity" atvejis
Other Title: Company communication in new competitive landscape: brands "Kika" and "PetCity" case
Extent: 95 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Komunikacija;Konkurencija;Konkurencinė erdvė;Prekiniai ženklai;Communication;Competition;Competitive landscape;Brands
Abstract: Vis dažniau komunikacija tampa konkurencinio pranašumo veiksniu. Prekiniai ženklai dažniausiai renkasi komunikaciją socialinėse medijose, kuriose galima perteikti įvairią informaciją, viešinimą, prekinio ženklo vertės kūrimą. Pasitelkdami komunikaciją socialinėse medijose prekiniai ženklai pritraukia bei įtraukia vartotoją į skleidžiamą komunikaciją ir, žinoma, stengiasi vartotoją išlaikyti ir sudominti. Šio darbo problema - kaip komunikuoti rinkoje atėjus naujam konkurentui į rinką ir išlaikyti vartotoją? Darbo objektas - komunikacija naujoje konkurencinėje erdvėje. Darbo tikslas - išanalizuoti ir palyginti dviejų pagrindinių konkurentų komunikaciją socialiniuose tinkluose, tikslu įgyti konkurencinį pranašumą. Atlikta prekinių ženklų „Kika“ ir „PetCity“ antrinių duomenų, statistinė ir kokybinė turinio analizės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Atlikta analizė atskleidė, kad ilgas buvimas rinkoje nesuteikia didesnių privilegijų ir didesnio vartotojų įtraukimo. Norint vykdyti tikslingą komunikaciją, kuri įtraukia vartotoją, reikia analizuoti savo veiklą. Jei rodikliai prasti, bandyti keisti komunikavimo žinutes, laiką ir vėl analizuoti. Komunikacijos analizė padės išsiaiškinti silpnąsias bei stipriąsias komunikacijos puses ir leis padaryti išvadas bei priimti sprendimus, kurie gali pagerinti komunikacijos kokybę.
Communication is increasingly becoming a factor in competitive advantage. Brands tend to prefer communication in social media, as it can convey various information, publicity, and brand value creation. With the help of communication in social media, brands are attracting and engaging the consumer and, of course, are seeking to retain and interest him/her. The problem of this paper is how to communicate and retain the consumer when a new competitor enters the market? The object of the paper is communication in a new competitive environment. The aim of the paper is to analyse and compare the communication in social media of two main competitors in order to gain a competitive advantage. Secondary data, statistical and qualitative analysis of content were carried out in „Kika“ and „PetCity“ accounts in social network - „Facebook“. The analysis revealed that long-term presence in the market does not provide greater privileges and better involvement of consumers. In order to carry out targeted communication that involves the consumer, it is necessary to analyse the activity and if the indicators are bad, try to change communication messages, time and analyse again. Analysis of the communication will help to identify the weak and strong sides of communication and will allow to draw conclusions and make decisions that can improve the quality of communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35651
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
greta_savickaite_md.pdf3.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

396
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

90
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.