Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35647
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Leskauskaitė, Lina
Supervisor: Balčytienė, Auksė
Title: Socialinių tinklų lyderiai ir jų komunikacija: verbaliniai ir neverbaliniai aspektai
Other Title: Social media leaders and their communication: Verbal and non-verbal communication
Extent: 100 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Lyderiai;Verbalinė komunikacija;Neverbalinė komunikacija;Socialiniai tinklai;Youtube;Influencers;Verbal communication;Non-verbal communication;Social media;Youtube
Abstract: Nūdienos visuomenėse informacijos srautų valdymo kontrolę iš masinės žiniasklaidos profesionalų perima informacijos vartotojai. Intensyvi interneto plėtotė, globalizacijos bei skaitmenizacijos procesai suteikė galimybę vartotojams ne tik gauti informaciją, bet ir ją kurti, dalytis su kitais. Viena aktualiausių šiuolaikinės žiniasklaidos tendencijų yra įvairiuose socialiniuose tinkluose išraiškingai veikiantys bei įsitvirtinantys lyderiai – savo srities profesionalai, ekspertai, mėgėjai, itin aktyvūs vartotojai. Dalydamiesi savo kūryba, idėjomis, patirtimis, nuomonėmis pasirinktame socialiniame tinkle, lyderiai užmezga ir palaiko glaudžius santykius su kitais vartotojais, gauna grįžtamąjį ryšį, suburia didžiules sekėjų bendruomenes, formuoja jų nuomonę, pažiūras, daro joms tiesioginę įtaką. Šiuolaikinėse medijose visas dėmesys sutelkiamas į individualių asmenų – aktyvių socialinių tinklų lyderių komunikaciją, jų santykius su sekėjais ir daromą įtaką, siekiant įgyvendinti ateities vizijas, bendrus tikslus įvairiose platformose (Facebook, Twitter, Youtube ir kt.). Šių platformų vartotojai, dalydamiesi informacija, sparčiai buriasi į bendruomenes, o jų lyderiai aktyvūs virtualių bendruomenių nariai ir interaktyviai bendrauja su savo sekėjais. Youtube – populiariausias socialinis tinklas pasaulyje, kuriame dominuoja vizualinė komunikacija (vaizdo įrašai) kaip pagrindinė vaizdinės socialinės medijos priemonė. Vyraujantis vaidmuo tenka Youtube kūrėjams, kurie turi aktyvias socialinio tinklo paskyras, nuolat dalijasi savo kūryba, idėjomis, patirtimis, pasitelkdami socialinės įtakos jėgą formuoja tikslinės auditorijos nuomonę, pažiūras, bendradarbiauja su prekės ženklais. Mokslinės literatūros lyderystės tema nagrinėjimas, kitų teorinių šaltinių, vaizdinės komunikacijos medžiagos analizė ir savarankiškai atlikto tyrimo rezultatai patvirtino darytą prielaidą, kad Youtube lyderystei daug įtakos turi vaizdo turinio autentiškumas (savitumas), kuris atsiskleidžia per unikalią, įtaigią lyderio kūrėjo komunikaciją – verbalinę (žodžius) ir neverbalinę (nežodinius ženklus). Lyderiai perduoda informaciją ir bendrauja su sekėjais vartodami ne tik žodžius, jie geba išradingai pasinaudoti nežodiniais ženklais: kūno kalba, veido išraiška, gestais, intonacija, apranga ir kt. Neverbalinis bendravimas dažnai būna efektyvesnis, nes padeda perduoti žodžiais neišreikštas emocijas (atvirumą, įsitempimą, atsipalaidavimą, džiaugsmą ir kt.). Daromos išvados, kad lyderystei neabejotiną svarbą turi kūrėjų lyderių kompetencijos, socialinių tinklų specifikos išmanymas, mokėjimas sumaniai naudotis tiek kalbiniais, tiek nežodiniais ženklais, o lyderių autentiškumą, išskirtinumą ypač išryškina neįprasti gestai, iškalbinga mimika, išskirtinis juokas, apranga ir kt.
In nowadays societies the users of information often percept its control from the professional mass-media. As a result of intense development of Internet, digital technologies and globalization the information users were given a possibility not only get and use the information, but also create own and share it with others. Lately, mass-media becomes very complex and is represented by the mix of professionals, experts, amateurs and active information users, which become media players on their own. Often the ideas, experiences, opinions brought to media attract numerous followers and make those who spread them the real social media leaders. Communication networks are being formed, which develop into informal communities having common opinion, views and values. The main focus of modern media is on communication and relationship of individuals, the leading participants of the social network, with their followers and the influence on them with the aim to promote the future visions and goals in various platforms, like Facebook, Twitter, Youtube, etc. Through communication and sharing of information the virtual communities are being formed, which serve as a interactive communication network between their leaders and the followers. Yuotube is the World’s most popular visual communication-based social network, mainly using video records as a communication tool. The creative and active players within, e.g. Youtube spread information, ideas, experience through own sites and thus form opinion and creed of target audience, cooperate with the trademarks. Analysis of scientific literature and other sources on the leadership issues has confirmed the presumption made in this research that such factors as authentic and unique video material combined with unique and suggestive communication of the author, both verbal and non-verbal, are prerequisites for establishing a strong leadership. The results obtained in this study correlate well and strongly support this point of view. Leaders who efficiently use not only verbal tools but also employ body language, mime, gests, intonation, proper dresses, are able to achieve more and establish their status as a leader. The non-verbal communication tools in many cases appear to be extremely efficient as enable creation of such conditions as openness, relaxation, joy and stress, which are difficult to achieve by only using verbal tools. The main conclusion of this study is that true leadership is subject to numerous competences of creative leader, including familiarity with the specific issues of social networks, ability to use both verbal and non-verbal communication tools, unique gests, mime, laugh, dresses, etc.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35647
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
lina_leskauskaite_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

454
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

276
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.