Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35644
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Mažeikienė, Domantė
Supervisor: Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
Title: Jaunų suaugusiųjų požiūrio į vakcinaciją ryšys su nerimu dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės lokusu
Other Title: Young adults‘ attitudes to vaccination links with health anxiety and health locus of control
Extent: 72 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Jauni suaugusieji;Požiūris į vakcinaciją;Nerimas dėl sveikatos;Sveikatos kontrolės lokusas;Young addults;Attitudes to vaccination;Health anxiety;Health locus of control
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti jaunų suaugusiųjų požiūrio į vakcinaciją ryšį su nerimu dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės lokusu. Tyrime dalyvavo 204 tiriamieji, iš jų 135 (66,2 %) moterų ir 69 (33,8 %) vyrų, kurių amžius 18-40 metų, amžiaus vidurkis 31,39±6,185. Požiūrio į vakcinaciją įvertinimui naudotas „Ketinimo skiepytis klausimynas“, kurį sudarė Kuprevičienė N., Žagminas K. (2014), nerimui dėl sveikatos nustatymui – Nerimo dėl sveikatos klausimynas (angl. The Health Anxiety Questionnaire, HAQ), sveikatos kontrolės lokuso nustatymui - Daugiamatė sveikatos kontrolės lokuso skalė (angl. Multidimensional Health Locus of Control Scale - A form). Taip pat panaudoti penki demografiniai klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma labiau išreikštų jaunų suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos komponentų yra susiję su dauguma palankesnio požiūrio į vakcinaciją komponentų. Nerasta statistiškai reikšmingo ryšio tarp jaunų suaugusiųjų požiūrio į vakcinaciją ir nerimo dėl sveikatos medicininį išsilavinimą turinčių tiriamųjų grupėje. Kai kurie palankesnio požiūrio į vakcinaciją komponentai susiję su labiau išreikštu jaunų suaugusiųjų vidiniu ar išoriniu sveikatos kontrolės lokuso tipu. Palankesnis požiūris į vakcinavimą nuo difterijos ir stabligės susijęs su labiau išreikštu jaunų suaugusiųjų vidiniu sveikatos kontrolės lokusu neturinčių aukštojo išsilavinimo tiriamųjų grupėje. Labiau išreikštas jaunų suaugusiųjų išorinis sveikatos kontrolės lokusas susijęs su labiau išreikštu sveikumo patvirtinimo siekimu ir ligos ar mirties baime. Labiau išreikštas jaunų suaugusiųjų vidinis sveikatos kontrolės lokusas susijęs su mažiau išreikšta simptomų įtaka gyvenimui. Jaunų suaugusiųjų požiūrį į vakcinaciją veikia kitų reikšmingų žmonių poveikis sveikatos kontrolės lokusui ir nerimo dėl sveikatos komponentai susirūpinimas sveikata ir simptomų daroma įtaka gyvenimui. Didžiausią įtaką jaunų suaugusiųjų požiūriui į vakcinaciją turi kitų reikšmingų žmonių poveikio sveikatos kontrolės lokusas.
The aim of the study was to analyze relationships between young addult‘s attitudes to vaccination, health anxiety and health locus of control. The subjects was 204 young addults, age from 18 and 40, 135 (66,2 %) women ir 69 (33,8 %) men. For attitudes to vaccination assessing was used The intention to be vaccinated and its determinants questionnaire which was created by Kuprevičienė N., Žagminas K. (2014), for health anxiety assessing was used The Health Anxiety Questionnaire, HAQ, for Health Locus of Control assessing was used Multidimensional Health Locus of Control Scale - A form. Research results have shown, that some of more expressed young addults health anxiety components is assesed with some of more favorable attitudes to vaccination components. There is no statistically significant relationship between young addults attitudes to vaccination and health anxiety who have medical education. Some of more favorable attitudes to vaccination components are related with some of more expressed young addults internal and external health locus of control. More favorable attitudes to vaccination against difteria and tetanus is assesed with more expressed young addults internal health locus of control who do not have higher education. More expressed young addults external health locus of control is assesed with more expressed reassurance-seeking behaviour and fear of illness and death. More expressed young addults internal health locus of control is assesed with less expressed interference with life. Effect to young addults attitudes to vaccination have powerful others health locus of control, health worry and preoccupation, and interference with life. The most important effect on the young addults attitudes to vaccination has powerful others health locus of control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35644
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

196
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

478
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.