Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35642
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Daugalaitė, Justina
Supervisor: Baločkaitė, Rasa
Title: Rytų Europos moterų reprezentacija populiariajame JAV kine 2000-2015 m.
Other Title: Eastern women representation in popular USA movies 2000-2015
Extent: 95 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Orientalizmas;Rytų Europos moteris;Reprezentacija;Stereotipai;Vyriškasis žvilgsnis;Orientalism;Eastern European woman;Representation;Stereotypes;Male gaze
Abstract: Kultūrinėje produkcijoje kuriami vaizdiniai dažnai tampa nusistovėjusiomis normomis, kurios virsta stereotipais. JAV kino produkcija populiari visame pasaulyje, todėl joje pristatoma lyčių bei regionų reprezentacija turi didelę įtaką streotipų susiformavimui. Stereotipinis kultūrinėje produkcijoje įtvirtintas suvokimas apie Rytų Europą ir Rytų europietę kuria klaidingą regiono ir jo moterų sampratą. Filmuose kuriama reprezentacija imama tapatinti su realybe ir įtvirtina simbolinį moterų įvaizdį. Darbe pristatomos Simbolinės geografijos ir Orientalizmo sampratos norint suprasti Rytų Europos – vidinio Europos Oriento ir orientalistinės moters sampratos susiformavimo aplinkybes ir priežastis. Aptariamas Artimųjų Rytų orientalizacijos procesas, kuris lyginamas su Rytų Europos situacija. Išryškinamas vienas svarbiausių darbo teiginių, kad ,,Rytų” ir ,,rytietės” vaizdinys nėra natūraliai susiformavęs – tai Vakarų intelektualinis projektas. Akcentuojama, kad tam tikros nekintančios lyčiai priskiriamos normos suformuojamos pasitelkiant nusistovėjusius stereotipus per kuriuos išryškinamas skirtingumas bei kitoniškumas, kuomet ,,kitas” visuomet vaizduojamas kaip prastesnis. Vyriškojo žvilgsnio kine teorija šiame darbe reikšminga greta orientalizmo. Teorija darbe patvirtina nuostatą, kad Rytų europietė kine yra ne tik stebima kaip rytietė vakariečio, bet ir stebima vyro kaip moteris. Abi teorinės plotmės išryškina galios nelygybę. Praktinėje darbo dalyje buvo siekiama išsiaiškinti, kokia buvo dominuojanti Rytų Europos moterų reprezentacija 2000-2015 m. populiariajame JAV kine. Ištirtas 21 filmas, kuriame buvo 33-jų personažų – moterų iš Rytų Europos reprezentacija. Prieta išvados, jog Rytų Europos moterys dažniausiai vaizduojamos kaip prostitutės arba kovotojos/agentės. Tokiu būdu Rytų Europa pirmiausiai siejama su seksu ir smurtingumu. Tyrimas parodė, kad tiek Simbolinės geografijos/Orientalistinėje, tiek ir Vyriškojo žvilgsnio (male gaze) teorijose suformuotos nuostatos, jog Rytų europietė yra stebimoji ir vertinamoji pasitvirtino.
Cultural production produces images which becomes established norms. Those norms can turn into stereotypes. USA movies are very well-known all around the world. Because of that, representation of gender and regions which can be seen in those movies influence formation of stereotypes. Stereotypical image of Eastern Europe and Eastern European women produce false image about region and it‘s women. Images which are represented in movies are identified with reality and creates symbolical image of Eastern European women. Concepts of Symbolic geography and Orientalism are represented in this work. That helps to understand the way how representation of Eastern Europe and it‘s women was founded. The case of orientalisation in the Middle East is represented as the example and helps to understand the way how Eastern Europe became Orient of Europe. In this way, one of the most important stataments of this work was created – representation of ,,East“ and ,,Eastern woman“ wasn‘t formed naturally – it was intelectual project of the West. It is emphasized that norms which are attributed for Eastern European women were created in the process of stereotyping. Stereotypes creates the categorie of ,,otherness“. And ,,the other“ is always represented as the worse. In this work, male gaze in cinema theory is important combined with orientalism. Theory acclaims the attitude that Eastern European woman is not only observed in occidental prospective but also in prospective of male gaze. Both theories emphasizes inequalities of power. The reasearch was designed to find out dominant representation of Eastern European women in popular USA movies during 2000-2015 period. 21 movies were researched where representation of 33 characters – women from Eastern Europe, were analysed. The results has showed that dominant representation of Eastern European women was as a prostitute or a fighter/agent. In this way Eastern Europe is related with sex and violence. Also results has shown that Eastern European women was observable and assessed and that acclaims theoretical statements of Orientalism and Male gaze theories.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35642
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

294
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.