Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35632
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ragauskienė, Jurgita
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Prekės ženklo „SG klinika“ vystymas
Other Title: Development of „SG klinika“ brand
Extent: 68 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekės ženklas;Lojalumas prekės ženklui;Įmonės įvaizdis;Brand;Brand loyalty;Corporate image
Abstract: Darbe siekiama išanalizuoti prekės ženklą „SG klinika“ ir nustačius jo vystymo poreikį pasiūlyti vystymo kryptis. Teorinėje darbo dalyje remiantis moksline literatūra nagrinėjama prekės ženklo samprata ir vertės kūrimo ypatumai, analizuojami paslaugų prekės ženklo ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatoma pasirinktos įmonės UAB „Sveikatos ir grožio klinika“ charakteristika bei jos prekės ženklas „SG klinika“. Analizuojami atlikto kokybinio (interviu) ir kiekybinio (vartotojų apklausa) tyrimų duomenys. Projektinėje darbo dalyje, remiantis moksline literatūra ir atliktu tyrimu, pateikiama „SG klinika“ prekės ženklo vystymo strategija. Pirmiausiai identifikuojamos problemos, tada pateikiami pasiūlymai prekės ženklo „SG klinika“ vystymui. Informacijai pateikti pasirinktos šios dalys: paslaugų tobulinimas, naujų paslaugų įvedimas, korporatyvinės komunikacijos vystymas bei vidiniai darbuotojų mokymai.
The thesis aims are to analyze the brand „SG klinika“ and to identify a direction of its development need also submit proposals for brand development opportunities. The theoretical part of the work, based on scientific literature, examines the brand concept and value creation features. The analitical part of the thesis presents the characteristics of the selected company UAB „Sveikatos ir grožio klinika“ and the brand „SG klinika“. Performed descriptive qualitative (interview) and quantitative analysis (customer survay) study results are introduced. In the pjoject part of the thesis, based on scientific literature and research results, provides a strategy for the development of the brand „SG klinika“. The problems were identified first, then are presented suggestions for the development of the brand „SG klinika“. The following parts have been selected for information: improvement of services; introduction of new services; development of corporate communication and internal staff training.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35632
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
jurgita_ragauskiene_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.