Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35629
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mėdžiūtė, Laura
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Korporatyvinio prekės ženklo vystymas: AB „East West Agro“ atvejis
Other Title: Corporate brand development: the case of AB ,,East West Agro‘‘
Extent: 77 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Korporatyvinis prekės ženklas;Prekės ženklas;Vartotojai;Corporate brand;Corporate identity;Consumers
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra parengti korporatyvinio AB ,,East West Agro‘‘ prekės ženklo vystymo kryptis. Teorinėje darbo dalyje atliekama korporatyvinio prekės ženklo vystymo teorinė mokslinės literatūros analizė: analizuojama korporatyvinio prekės ženklo reikšmė, samprata, kuriama vertė vartotojui. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama pasirinktos AB ,,East West Agro‘‘ įmonės veiklos ir raidos etapai. Analizuojama vartotojų kiekybinio tyrimo gauti rezultatai. Tyrimo metu buvo aiškinamasi kokią vertę klientui kuria korporatyvinis prekės ženklas, kurios pasirinktos reklamos priemonės yra efektyviausios, kaip vertina ir suvokia įmonės teikiamas paslaugas. Tyrimo metu nustatyta, kad klientai palankiai vertina įmonės įvaizdį, taip pat komunikacijos priemones. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti įvaizdžio ir komunikacijos gerinimo principai, kurie efektyviai turi pasiekti tikslinį klientą. Išskirtos efektyviausios reklamos priemonės, aptariamas žinutės pateikimas, pateiktos prekės ženklo vystymo kryptys.
The aim of the final thesis is to develop the corporate development direction of AB ''East West Agro brand''. The theoretical part of the work is theoretical analysis of scientific literature on the development of corporate brand: analyzes the meaning and concept of a corporate brand, generates value for the consumer. The analytical part of the final work presents the activities and the stages of the development of the selected AB ''East West Agro'' company. The results of the quantitative survey of consumers are analyzed. The study looked what kind of value a corporate brand creates for a customer, which means of advertising are the most effective, how appreciated and understood are the services provided by the company. The survey found that customers are welcoming the image of the company, as well as communication methods. The design part of the work formulates the principles of image and communication improvement, which must effectively reach the target customer. The most prominent advertising tools targeted, questioned the message in the presentation, and the brand development trends are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35629
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
laura_medziute_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.