Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35623
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedralt_LT
dc.contributor.advisorEugenijus, Danilevičius-
dc.contributor.authorBaltrušaitienė, Kristina-
dc.date.accessioned2018-01-23T09:24:54Z-
dc.date.available2018-01-23T09:24:54Z-
dc.date.issued2018-01-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35623-
dc.description.abstractTyrimo problema: Santuokoje gyvenantys sutuoktiniai nepakankamai suvokia santuokos neišardomumą, todėl padidėja skyrybų tikimybė. Tyrimo tikslas: pristatyti Katalikų Bažnyčios mokymą apie santuokos neišardomumą ir atskleisti 14 – 24 metų santuokoje gyvenančių sutuoktinių požiūrio į jį pokyčius. Tyrimo klausimas: ar 14-24 metų santuokoje gyvenančių sutuoktinių atsivertimas santuokoje turėjo įtakos jų požiūriui į santuokos neišardomumą? Jei požiūris į santuokos neišardomumą keitėsi tai, kaip šis pokytis keitė sutuoktinių santuokinį gyvenimą? Tyrimo metodai: teorinėje darbo dalyje naudota teologinių šaltinių bei tarpdisciplininė literatūros analizė, informacijos sisteminimas, taikomas interpretacinis metodas. Empirinis tyrimas atliktas naudojant kokybinio tyrimo metodą – pusiau struktūruotą interviu, rezultatai gauti naudojant turinio analizės metodą. Šiame darbe pristatomas Katalikų Bažnyčios mokymas apie santuokos neišardomumą. Apibūdinami santuokos neišardomumo esminiai bruožai. Taip pat atskleidžiamas šiuolaikinės visuomenės požiūris į santuoką, aptariamos pagrindinės priežastys bei pasekmės formuojančios neigiamą požiūrį į santuokos neišardomumą. Atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad patyrus atsivertimą, tyrime dalyvavusių intervantų požiūris į santuokos neišardomumą keitėsi. Prieš atsivertimą santuokoje intervantų požiūris į santuokos neišardomumą nebuvo teigiamas. Daugumai intervantų skyrybos nebuvo nepriimtinos, gyvenimas iki santuokos bei kontracepcijos vartojimas buvo savaime suprantamas dalykas, o meilė siejama su emocijomis bei jausmais, bet ne su valios pastangomis bei įsipareigojimais. Santuokos sakramentas buvo priimtas iš tradicijos, neįsigilinus į jo reikšmę bei teikiamas malones. Po atsivertimo visų intervantų požiūris pasikeitė. Dalis jų tapo radikaliais skyrybų ir kontracepcijos priešininkais, kiti svarstė tik atsiskyrimo galimybę. Keitėsi jų požiūris ir į meilės sampratą bei lytinius santykius ir gyvenimą susidėjus iki santuokos. Po ativertimo visi intervantai nepritaria nei lytiniams santyiams iki santuokos, nei gyvenimui susidėjus. Reikia paminėti, kad visi intervantai pabrėžė žinių reikšmę. Po atsivertimo jie domėjosi Katalikų Bažnyčios mokymu apie santuokos neišardomumą, atrado įtikinamų argumentų, kurie taip pat sąlygojo jų požiūrio į Katalikų Bažnyčios mokymą apie santuokos neišardomumą pokyčius.lt_LT
dc.description.abstractResearch problem: lack of understanding of the concept of the indissolubility of marriage. The goal of the study is to present the teachings of the Romance Catholic Church on the indissolubility of marriage and to reveal the changes in the opinions of spouses who have been married for 14-24 years towards this concept. Research question: Did the religious conversion of spouses who have been married for 14-24 years have any impact on their opinion on the indissolubility of marriage? If their approach towards the indissolubility of marriage changed, how did this affect the marital life of the spouses? Research methods: The theoretical part of the paper was based on the analysis of theological sources, Church documents and psychological and philosophical sources. An empirical research was carried out by using the quantitative method, i.e. a semi-structured interview. The results were generated via content analysis. The Master Thesis presents the teachings of the Roman Catholic Church on the indissolubility of marriage and defines its main aspects. Also, the opinion of the modern society on marriage is revealed and the main reasons and consequences forming the negative opinion on the indissolubility of marriage are discussed. The qualitative research revealed changes in the opinion of the interviewees on the indissolubility of marriage upon fully converting to Christian beliefs. Before their conversion, the married interviewees had a positive opinion on the indissolubility of marriage. Many of them viewed divorce as unacceptable, though accepted living together before marriage and the use of birth control means as a natural occurrence. They associated love with emotions and feelings rather than obligations and the strength of will.The interviewees saw the holy sacrament of matrimony as a tradition and had not analyzed its meaning or the graces given on a deeper level. Following their religious conversion, the approach of the interviewees changed. Several of them became radical opponents of divorce and birth control, while others debated over the acceptance of separation. Their understanding of the concept of love, living together and sexual intercourse before marriage also changed. After the conversion, all the interviewees were against sexual intercourse and living together before marriage. It should be noted that all of the interviewees stressed the importance of knowledge. They analyzed the teachings of the Roman Catholic Church about the indissolubility of marriage after they were converted to the Christian beliefs and discovered many reasonable arguments that conditioned the changes in their opinion on the teachings of the Roman Catholic Church on the indissolubility of marriage.en_US
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2018-01-12, nr. 35623 prieinamas tik VDU intranete iki 2023-01-20lt_LT
dc.subjectSantuokalt_LT
dc.subjectSakramentaslt_LT
dc.subjectŠeimalt_LT
dc.subjectLaisvėlt_LT
dc.subjectMarriageen_US
dc.subjectSacramenten_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleKatalikų Bažnyčios mokymas apie santuokos neišardomumą ir 14 – 24 metų santuokoje gyvenančių sutuoktinių požiūrio į jį pokyčiailt_LT
dc.title.alternativeTeachings of the Roman Catholic Church on the Indissolubility of Marriage and Changes in the Opinions of Spouses with 14-24 Years of Married Life Experienceen_US
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)
Files in This Item:
kristina_baltrusaitiene_md.pdf609.26 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

171
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.