Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35617
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Beliavičius, Paulius
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Įtakos vartotojų elgsenai darymas renkantis draudimo paslaugas (UADBB „FT Broker“ pavyzdžiu)
Other Title: Influence making on the consumers behaviour when choosing insurance services (on example of „UADBB "FT broker")
Extent: 82 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Vartotojų elgsena;Draudimas;Paslaugos;Consumer behavior;Insurance;Services
Abstract: Pagrindinis darbo tikslas – suformuoti marketingo strategiją įtakos UADBB “FT Broker” vartotojų elgsenai darymui renkantis draudimo paslaugas. Darbo problema - kokią marketingo strategiją naudoti įtakos vartotojų elgsenai darymui renkantis draudimo paslaugas. Teorinėje darbo dalyje analizuojama Lietuvos ir užsienio mokslininkų literatūra vartotojų elgsenos tema. Pateikiama vartotojų elgsenos samprata ir jos reikšmės analizė. Pristatomi ir analizuojami veiksniai darantys įtaką draudimo paslaugų vartotojams, bei kurie paslaugų pirkimo proceso etapai daro įtaką draudimo vartotojų elgsenai. Šioje dalyje taip pat pristatomas draudimo paslaugų apibrėžimas ir klasifikavimas bei vartotojų elgsenos ypatumai, renkantis draudimo paslaugas. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami UADBB “FT Broker” įmonės fizinių klientų apklausos atlikto tyrimo rezultatai. Pateikiamas draudimo brokerių įmonės UADBB “FT Broker” aprašymas, tyrimo duomenų, metodų ir respondentų ir pasirinktų vertinimo rodiklių aprašymas. Pateikiama atlikto draudimo brokerių įmonės UADBB „FT Broker“ draudimo paslaugų vartotojų elgsenos tyrimo rezultatų analizė. Projektinėje darbo dalyje, remiantis tyrimų rezultatais, pristatoma suformuluota UADBB “FT Broker” marketingo strategija įtakos vartotojų elgsenai darymui renkantis draudimo paslaugas.
The main purpose of this thesis is to find out which factors and which stages of the service procurement process influence insurance customers behavior. The problem of the thesis is what marketing strategy to use for influence making on the consumer behavior when choosing insurance services. The theoretical part of the thesis analyzes Lithuanian and foreign authors' scientific literature on consumer behavior. This part also introduces the concept and meaning of insurance, analyzes and introduces the factors influencing consumers' behavior when choosing insurance services. The analytical part of the thesis presents and analyzes the results of a survey conducted by the UADBB “FT Broker” company's physical customer survey. The project part of the work, on the basis of the results of the researchs, presents marketing strategy affecting consumer behaviour of UADBB “FT Broker”, when choosing insurance services.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35617
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

326
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,108
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.