Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35596
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Radišauskaitė, Kristina
Supervisor: Grigienė, Jurgita
Title: Ar nekonkuravimo susitarimas su medicinos darbuotojais, ribojantis dirbti su buvusiais pacientais, nepažeidžia paciento teisės pasirinkti paslaugos teikėją?
Other Title: Do the non-competition agreement with medical employee‘s restricting to work with former patients violate‘s the patient right to choose a service provider?
Extent: 26 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Nekonkuravimo susitarimai;Pacientai;Pasirinkimo teisė;Non-compete agreement;Pacient's;Right to choose
Abstract: Darbe siekiama išsiaiškinti, ar tarp sveikatos priežiūros institucijos ir gydytojo sudaromi nekonkuravimo susitarimai nepažeidžia paciento teisės laisvai pasirinkti norimą paslaugos teikėją. Šiam tikslui pasiekti taikomi sisteminis teisės aktų analizės, istorinis ir palyginamasis metodai. Siekiant atsakyti į darbe iškeltą teisinį klausimą nagrinėjama nekonkuravimo susitarimų reglamentavimo istorinė genezė, kurioje analizuojama kaip keitėsi nekonkuravimo susitarimų reglamentavimas nuo Lietuvos Respublikos atkūrimo iki šiandien. Be to, darbe analizuojama skirtumai tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių nekonkuravimo susitarimų reglamentavimo. Apžvelgiamos pagrindinės paciento teisės, jų ribojimo pavyzdžiai, žinoma, aptariama ir kita nekonkuravimo susitarimų pusė - sąžiningos konkurencijos užtikrinimas, kuris ypatingai svarbus, jog asmenys nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi rinkoje. Ši tema yra itin aktuali šiandien, nes buvo pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kuriame atsirado nekonkuravimo susitarimų reglamentavimas. Ypatingai šiuolaikinėje visuomenėje, tobulėjant tarpusavio santykiams, svarbus šis nekonkuravimo susitarimų reglamentavimas todėl itin svarbu palyginti jį su užsienio šalių valstybėmis, surasti panašumų, skirtumų ar surasti naudingos praktikos, kuria galėtumėme vadovautis ir mes. Galiausiai, apibendrinus Lietuvos Respublikos nekonkuravimo susitarimų genezę bei analizuojant paciento teisių pažeidimus, bus atskleidžiama ar paciento teisės yra ribojamos kai jis negali pasirinkti norimo paslaugos teikėjo ar ne.
The goal of this paper is to find out whether the covenants not to compete, entered between a doctor and health care institution, do not violate patient’s constitutional right to choose a service provider and to determine what are the permissible restrictions of this right. Systematic analysis of the rule of law, analytical- critical and comparative methods have been employed in order to achieve this goal. In order to answer the legal question raised in the work, the historical genesis of the regulation of non-compete agreements is analyzed, how the regulation of non-competition agreements changed from the restoration of the Republic of Lithuania to today. In addition to this, the work analyzes the differences between the regulation of non-compete agreements between the foreign countries and Lithuania. An overview of the main rights of the patient, examples of their limitation are also discussed in other non-competition agreements - ensuring fair competition, which is of particular importance for individuals not to abuse their dominant position on the market. This topic is of particular relevance today, as the Labor Code of Lithuania, which regulates non-competition agreements, was amended. Particularly in modern society, in the development of mutual relations, this regulation of non-competition agreements is important, therefore it is very important to compare it with foreign countries, to find similarities, differences or to find useful practices that we can follow. Finally, summing up the genesis of non-compete agreements of the Republic of Lithuania and analyzing violations of patients' rights, it will be revealed whether the rights of the patient are restricted when he is unable to choose the provider of the desired service or not.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35596
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kristina_radisauskaite_md.pdf601.04 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.