Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35507
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Petrulionytė, Justina
Supervisor: Višomirskytė, Vijolė
Title: City in literature: the strategies of representing Kaunas in contemporary Lithuanian prose
Other Title: Miestas literatūroje: Kauno reprezentavimo strategijos šiuolaikinėje lietuvių prozoje
Extent: 52 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 14-Dec-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Kaunas;Lithuanian literature;Representing strategies;Kaunas;Lietuvių literatūra;Reprezentavimo strategijos
Abstract: The dissertation analyses city in Lithuanian literature. The strategies of representing Kaunas city in seven novels by contemporary authors urbanites are chosen for the case study: Tūla (1993) and Everyday to the War (2002) by Jurgis Kunčinas, Round the Fountain, or the Little Paris (1998) and Playing Duo (2002) by Markas Zingeris, Parousia (2005) by Gintaras Beresnevičius, Yesterday We Were on the Island (2011) by Aleksandra Fomina and Dervish from Kaunas (2014) by Herkus Kunčius. Theoretical and methodological framework of the research is based on the concepts travelling from urban studies and literary studies of the city, space and place studies, literary cartography as well as culturology. The strategies of representing city in the novels are explored applying the tools of postclassical narratology. For the interpretation of it the sociological and comparative perspectives to literature are invoked. The results of the research demonstrate that city is an important component of literary, cultural and national Lithuanian imagination. The highlighted parallels between the city and Lithuanianness as well as wide and complicated range of strategies of literary Kaunas representations silences the stereotypical thinking widespread in culture about 1) “rural” identity of Lithuanians and Lithuanian literature, 2) Kaunas as primarily “the temporary capital” and “the most Lithuanian city”. The dissertation is relevant and useful for critical rethinking of the place of the city in general and Kaunas particularly in Lithuanian literature. The created research model of the city representing strategies could be invoked extending the examination of representations of Kaunas as well as other cities in other periods or genres of literature.
Disertacija tyrinėja miestą lietuvių literatūroje. Atvejo studijai pasirinktos Kauno miesto reprezentavimo strategijos septyniuose šiuolaikinių rašytojų miestiečių romanuose: Aleksandros Fominos Mes vakar buvom saloje (2011), Marko Zingerio Grojimas dviese (2002) ir Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius (1998), Jurgio Kunčino Kasdien į karą (2002) ir Tūla (1993), Gintaro Beresnevičiaus Paruzija (2005) ir Herkaus Kunčiaus Dervišas ir Kauno (2014). Teorinį ir metodologinį tyrimo karkasą sudaro sąvokos, atkeliaujančios iš urbanizmo ir miesto literatūroje studijų, erdvės ir vietos tyrimų, literatūros kartografijos bei kultūrologijos. Miesto reprezentavimo strategijos romanuose tiriamos taikant postklasikinės naratologijos įrankius, o interpretuojamos pasitelkiant sociologinį požiūrį į literatūrą ir komparatyvistines prieigas. Tyrimo rezultatai demonstruoja, kad miestas yra svarbus literatūrinės, kultūrinės ir nacionalinės lietuvių vaizduotės komponentas. Išryškintos paralelės tarp miesto ir lietuvybės bei nušviestas platus ir sudėtingas literatūrinių Kauno miesto vaizdavimo strategijų spektras pritildo kultūroje gyvuojantį stereotipinį mąstymą apie 1) „kaimišką“ lietuvio ir lietuvių literatūros tapatybę, 2) Kauną kaip pirmiausia „laikinąją sostinę“ ar „lietuviškiausią miestą“. Disertacija aktuali ir naudinga kritiškai permąstant miesto apskritai ir Kauno konkrečiai vietą lietuvių literatūroje. Sukurtas miesto reprezentavimo strategijų tyrimo modelis galėtų būti pasitelkiamas plėtojant Kauno ir kitų miestų vaizdavimo tyrimus kitų laikotarpių ar žanrų literatūroje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35507
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35507
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

102
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

106
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.