Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35464
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Nefas, Mindaugas
Supervisor: Vaičenonis, Jonas
Title: Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m.
Other Title: Expression of ideology of the Lithuanian Riflemen’s Union in Lithuanian society, 1919–1940
Extent: 298 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 28-Sep-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Lietuvos šaulių sąjungą;Paramilitarizmas;Ideologija;Lithuanian Riflemen‘s Union;Paramilitarism;Ideology
ISBN: 978-609-467-289-7
Abstract: Disertacijoje yra nagrinėjama paramilitarinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Remiantis istoriografija ir iki šiol tik epizodiškai nagrinėtais šaltiniais pateikiamas platus organizacijos veiklos ir jos paveikumo vaizdinys. Kovų dėl Nepriklausomybės metu įkurta organizacija joms pasibaigus savo veiklos nenutraukė ir ją vykdė ne tik karinėje, bet ir kultūrinėje, sportinėje sferose. Tyrime mėginama nustatyti priežastis lėmusias šios organizacijos įsitvirtinimą Lietuvos visuomenėje ir veiklą iki pat sovietinės okupacijos, nepaisant vykusių politinių pokyčių. Siekiama nustatyti kokia apimtimi šauliškoji ideologija paveikė Lietuvos visuomenę ir atskiras jos grupes. Šaulių ir jų propaguotos ideologijos santykio su kitomis grupėmis: politinėmis partijomis, valdžios institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir tautinėmis bendruomenėmis, analizė leidžia nustatyti jos paveikumo lygį. Tyrime daug dėmesio skiriama LŠS formavimosi aplinkybėms, procesas lyginamas su kitų Vidurio ir Rytų Europoje veikusių paramilitarinių organizacijų raida. Apžvelgiamos priemonės kurių pagalba visuomenėje buvo skleidžiamos šauliškosios idėjos, jų paveikumas vertinamas atsižvelgiant į bendrą LŠS raidą.
The dissertation addresses the expression of ideology of the paramilitary organisation –the Lithuanian Riflemen’s Union – in the Lithuanian society in the period 1919–1940. With reference to historiography and the sources, which have been only episodically studied to this day, the paper presents a comprehensive picture of the organisation’s activities and its capacity to make an impact. The organisation, which was founded in the midst of the Wars of Independence, was not disbanded after they were over and did not only act in military but also in cultural and sport spheres. The study attempts to identify the causes that determined the establishment of the organisation in the Lithuanian society and its activities before the Soviet occupation despite the continuous political changes. The thesis attempts to determine the scope to which the Riflemen ideology affected the Lithuanian society and its individual segments. The analysis of the relationship of the Riflemen and their ideology with other groups – political parties, public authorities, public organisations and ethnic communities – enables us to determine its level of impact. The research pays considerable attention to the circumstances of formation of the LRU and compares this process with the development of other paramilitary organisations that functioned in Eastern and Central Europe. The paper also reviews the means used to disseminate the ideas of the Riflemen in the society and evaluates their capacity to make an impact with due regard to the general development of the LRU.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35464
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35464
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

846
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.