Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35349
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Balkus, Mindaugas
Supervisor: Vaičenonis, Jonas
Title: Lithuanization of the society and public sphere in Kaunas city in 1918-1940
Other Title: Visuomenės ir viešosios erdvės lituanizavimas Kauno mieste 1918–1940 m.
Extent: 44 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 24-Nov-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Kaunas;Interwar;Lithuanization;Public sphere;Kaunas;Tarpukaris;Lituanizavimas;Viešoji erdvė
Abstract: The dissertation analyses the lithuanization of the society and public sphere in Kaunas city in 1918-1940. The term lithuanization in this work refers to: 1) the dissemination of the Lithuanian language in the public sphere; 2) the dissemination of the modern Lithuanian national identity. The dissertation reveals theoretical assumptions for the lithuanization of Kaunas city in connection with the aspiration of the modern national state of Lithuania to "nationalize" the society and public sphere. The research discusses ethno-social and ethno-demographic processes (e.g., the migration of Lithuanians to Kaunas, the choice of non-Lithuanians to change their nationality into Lithuanian in passports, (re-)lithuanization of surnames, etc.), which conditioned the dissemination of the modern Lithuanian national identity in Kaunas city. The process of establishment of the Lithuanian language in state institutions is revealed. The research determines how the dissemination of the written Lithuanian language (e.g., street nameplates, public banners, official announcements, movie subtitles, etc.) was carried out in the public sphere. The development of Lithuanian spoken communication in public is discussed. The dissertation reveals peculiarities of Lithuanian-language studies in Kaunas' primary schools and gymnasia: focusing on the development of a network of Lithuanian schools, restrictions on the admission of pupils into non-Lithuanian schools, as well as achievements in Lithuanian language teaching and learning. The research tries to find out how the Lithuanian language was established into scientific and study processes at the University of Lithuania (Vytautas Magnus University). The dissertation analyses the usage of the Lithuanian language in additional church services in Kaunas' Catholic churches. The research discusses Lithuanian language teaching and promotion activities among solders and riflemen in the Lithuanian Armed Forces (Kaunas Garrison) and Lithuanian Rifleman Union.
Disertacijoje nagrinėjamas visuomenės ir viešosios erdvės lituanizavimas Kauno mieste 1918–1940 m. Lituanizavimo terminu šiame darbe įvardijama: 1) lietuvių kalbos vartojimo sklaida viešojoje erdvėje, 2) modernios lietuvių tautinės tapatybės sklaida. Disertacijoje atskleidžiamos teorinės Kauno miesto lituanizavimo prielaidos bei jų santykis su modernios tautinės Lietuvos valstybės siekiu nacionalizuoti visuomenę ir viešąją erdvę. Tyrime aptariami etnosocialiniai ir etnodemografiniai procesai (lietuvių migracija į Kauną, nelietuvių apsisprendimas vidaus pasuose keisti tautybę į lietuvių, pavardžių (su)(at)lietuvinimas ir kt.), sąlygoję modernios lietuvių tautinės tapatybės sklaidą Kauno mieste. Atskleidžiamas lietuvių kalbos įtvirtinimo procesas valstybinėse įstaigose. Tyrime analizuojama, kaip vyko rašytinės lietuvių kalbos (gatvių pavadinimų lentelėse, viešose iškabose, oficialiuose skelbimuose, kino filmų titruose ir kt.) sklaida viešojoje erdvėje. Aptariama sakytinės komunikacijos lietuvių kalba plėtotė viešumoje. Disertacijoje atskleidžiami Kauno miesto pradinių mokyklų ir gimnazijų lituanizavimo ypatumai: mokyklų dėstomąja lietuvių kalba tinklo plėtra, mokinių priėmimo į nelietuviakalbes mokyklas ribojimai bei lietuvių kalbos mokymo(si) pasiekimai. Tyrime aiškinamasi, kaip buvo įtvirtinta lietuvių kalba mokslo ir studijų procesuose Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete. Analizuojama lietuvių kalbos sklaida pridėtinėse pamaldose Kauno katalikų bažnyčiose. Tyrime aptariama Kaune dislokuotų Lietuvos kariuomenės dalinių (Kauno įgulos) ir Lietuvos šaulių sąjungos vienetų veikla mokant karius, šaulius ir kt. lietuvių kalbos, populiarinant jos vartojimą viešumoje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35349
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35349
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.