Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35312
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Valančė, Danguolė
Supervisor: Petrauskaitė, Rūta
Title: Pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijos ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje
Other Title: Functions and usage of focus particles in contemporary standard written Lithuanian
Extent: 159 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 22-Sep-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Pabrėžiamosios dalelytės;Funkcijos;Vartosena;Dabartinė rašytinė lietuvių kalba;Focus particles;Functions;Usage;Contemporary standard written Lithuanian
ISBN: 978-609-467-285-9
Abstract: Disertacijoje aprašomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijas rašytinėje lietuvių kalboje, jų vaidmenį sakinio ar teksto struktūroje, remiantis jų vartosenos analize. Pabrėžiamųjų dalelyčių net, tik, ir, nė, būtent vartosenos pavyzdžiai rinkti iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre parengto 1 milijono žodžių dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstyno, neanotuotos jo versijos. Pabrėžiamųjų dalelyčių vartosenos pavyzdžiai tirti taikant tekstynų lingvistikos metodus, taip pat netinkamo pavyzdžio analizę, kiekybinius ir kokybinius aprašymus. Atlikus tyrimą nustatyta, kad kiekviena tirta dalelytė turi papildomų funkcijų, kurios ir lemia jų pasirinkimą, tai dažnai priklauso nuo pirmesnio (-ių) sakinio (-ių), konteksto, autoriaus motyvų. Papildomos pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijos: pratęsimo (ir), papildymo (ir), modalumo (būtent), giluminio siejimo sakinių ar ilgesnių teksto atkarpų (ir, net, tik, būtent, nė), diskurso rodiklio ir aktualiosios sakinio skaidos (net, ir, tik, būtent, nė). Šis darbas aktualus, nes pirmą kartą pateikia platų penkių dalelyčių net, tik, ir, nė, būtent dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje aprašymą, jų vartosenos ypatumus sakinyje ir vaidmenį rašytinėje kalboje, jų indėlį į teksto rišlumą. Tai pirmas tyrimas, nagrinėjantis vieną sudėtingiausių tarnybinių kalbos dalių – dalelytę, kaip visavertę ir daugiafunkcę kalbos dalį. Atliktas pabrėžiamųjų dalelyčių net, tik, ir, nė, būtent tyrimas atskleidė jų vartosenos ypatumus rašytinėje lietuvių kalboje. Tad tekstynų morfologinio ir sintaksinio anotavimo sistemų kūrėjai remdamiesi pabrėžiamųjų dalelyčių tyrimo rezultatais gali patikslinti programas, kurios tiksliau skirtų dalelytes nuo jungtukų.
The aim of the present research is to determine the functions of focus particles in written Lithuanian on the basis of the analysis of contemporary usage and their role in a sentence or a text structure. Several research methods have been applied in the present dissertation. First, corpus linguistics methods and tools have been used. The instances with focus particles net, tik, ir, nė, and būtent were selected from the non-annotated version of the morphologically annotated corpus. The methodology of the present dissertation is based on empirical language data, which are first selected, classified and analysed using the qualitative approach in order to describe the lexical environment, the position in a sentence, and the interface with their role in language as accurately as possible. The results of this research show that the particles net, tik, būtent, nė, and ir are used to perform an emphatic function, but each particle has additional functions determining the choice of a particular particle, which, in most cases, depends on the preceding sentence or sentences, the context, and motives of the author. Additional functions of the focus particles include the following: the function of addition (ir), the function of prolongation (ir), the function of modality (būtent), the function of linking of sentences or longer segments of a text (ir, net, tik, būtent, nė), the function of a discourse marker, and actual division of the sentence (net, ir, tik, būtent, nė).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35312
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35312
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on May 1, 2021

Download(s)

761
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.