Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35182
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Pansevič, Violeta
Supervisor: Kiaupa, Zigmuntas;Kamuntavičienė, Vaida
Title: Vilniaus miestiečių išsimokslinimas XVII‒XVIII a.
Other Title: Education of Vilnius city dwellers in the 17th -18th c.
Extent: 286 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 29-Aug-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Vilnius;Miestiečiai;Išsimokslinimas;Karjera;The Grand Duchy of Lithuania;Vilnius;City dwellers;Education;Career
ISBN: 978-609-467-281-1
Abstract: Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi aukštesnio lygio gimnazijose, seminarijose ir kolegijose bei aukščiausios pakopos mokymo įstaigose: akademijose, universitetuose ir kt. Tiriant miestiečių studijas Vilniaus akademijoje ir užsienio mokymo įstaigose kreipiamas dėmesys į pasiektus mokslo laipsnius, jų kūrybinę produkciją ir turėtų bibliotekų turinį. Iki šiol tyrinėtojai apsiribodavo miestiečių vyrų mokymosi galimybių aptarimu, todėl šiame tyrime siekiama atspindėti ir miestiečių moterų lavinimąsi namuose, vienuolynuose, privačiuose pensionuose, atskleisti jų raštingumo lygį.
The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education at gymnasiums of higher level, seminaries and colleges as well as education institutions of the highest level: academies, universities and others. When investigating studies of city dwellers at Vilnius Academy and foreign education institutions, the focus was placed on acquired academic degrees, their creative production and content of existing libraries. So far, researches confined to examination of education possibilities of male city dwellers, therefore, this research also aims to represent women education at home, monasteries, private boarding schools, to reveal their literacy level.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35182
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35182
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
violeta_pansevic_dd.pdf2.41 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.