Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35173
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Aleksandravičienė, Asta
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Prevalence of pathogens in Dermacentor reticulatus ticks in different locations of distribution
Other Title: Dermacentor reticulatus erkių užsikrėtimas patogenais skirtingose paplitimo arealo vietovėse
Extent: 150 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 25-Aug-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Dermacentor reticulatus;Babesia canis;Babesia venatorum;Rickettsia raoultii;Dermacentor reticulatus;Babesia canis;Babesia venatorum;Rickettsia raoultii
ISBN: 978-609-467-278-1
Abstract: In recent years, the outspread of Dermacentor reticulatus ticks to the new areas has been observed. Furthermore, their seemingly uncharacteristic habitats have raised concerns due to the spread of tick-borne pathogens and the risk to animal and human health. However, there has been insufficient data about the range changed of D. reticulatus, as well as the tick-borne pathogens in Europe. The first time carried out large-scale studies assessing the exact distribution of D. reticulatus ticks and the prevalence of various pathogens in D. reticulatus ticks in Lithuania and Latvia. The present study demonstrates that during the past two decades D. reticulatus ticks have expanded their range in the Baltic countries. D. reticulatus ticks have been detected in 38 new areas in Lithuania, in which this species has not been reported so far. New localities with D. reticulatus occurrence have been found in the southern Latvia. The molecular detection of pathogens in D. reticulatus ticks revealed the presence of Rickettsia spp. and Babesia spp. pathogens. The analysis revealed two species of Rickettsia spp.: R. raoultii and R. slovaca, and two Babesia spp.: B. canis (identified three B. canis 18S rRNA gene genotypes) and B. venatorum species was indentified in D. reticulatus ticks. This is the first reports of B. venatorum in D. reticulatus ticks. A. phagocytophilum, B. burgdorferi s.l., Bartonella spp. pathogens in D. reticulatus ticks were not present and the obtained results only prove that these pathogens are rarely found D. reticulatus ticks. The extensive researches on the tick-borne pathogens in D. reticulatus ticks allow to assess the risk of various diseases to animal and human health.
Pastaraisiais metais pastebėtas Dermacentor reticulatus erkių plitimas į naujas teritorijas ir jų išplitimas nebūdingose buveinėse kelia susirūpinimą, dėl šių erkių platinamų patogenų išplitimo ir keliamos rizikos gyvūnams ir žmonių sveikatai. Duomenų apie D. reticulatus paplitimo arealo pasikeitimus ir apie šių erkių pernešamus patogenus Europoje vis dar trūksta. Šiame darbe pirmą kartą atlikti plataus masto tyrimai kompleksiškai įvertinant D. reticulatus erkių paplitimą bei įvairių ligų sukėlėjų intensyvumas D. reticulatus erkėse Lietuvoje ir Latvijoje. Buvo naujai patikslinta D. reticulatus erkių paplitimo riba Baltijos šalyse. D. reticulatus erkės buvo aptiktos 38 naujose Lietuvos vietovėse ir pietinėje Latvijos dalyje, kur šios erkės anksčiau nebuvo registruojamos. Panaudojant skirtingus molekulinius metodus ištirtos surinktos D. reticulatus erkės ir įvertinta jų užsikrėtimas skirtingais patogėnais. Buvo nustatyta D. reticulatus erkėse Babesia spp. ir Rickettsia spp. patogėnai. D. reticulatus erkėse identifikuotos dvi Rickettsia spp. rūšys – R. raoultii, ir R. slovaca, ir dvi Babesia spp. rūšis – B.canis (nustatyti trys B. canis 18S rRNR geno sekų variantai) ir B. venatorum. Tai pirmi tyrimai, kurie parodė, kad B. venatorum galima aptikti D. reticulatus erkėse. Bartonella spp., B. burgdorferi s.l., A. phagocytophilum patogenai nebuvo aptikti D. reticulatus erkėse ir gauti rezultatai tik įrodo, kad D. reticulatus erkės šiais patogenais užsikrečia retai ir atlieka labai mažą epidemiologinį vektoriaus vaidmenį platinant patogenus gamtoje ar užkrečiant žmones. Išsamūs D. reticulatus erkių pernešamų patogenų tyrimai leidžia įvertinti galimą riziką gyvūnams ir žmonių sveikatai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35173
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35173
Appears in Collections:2017 m. (GMF dak.)

Files in This Item:
asta_ aleksandraviciene_dd.pdf10.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

22
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.