Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35079
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Sancar, Sevda Melek
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Woman representations in Turkish TV serials
Other Title: Moterų reprezentacijos Turkijos TV serialuose
Extent: 78 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Women representation;Gender role;Media;Culture;TV serials;Moterų representacijos;Lyties vaidmuo;Žiniasklaida;Kultūra;TV serialai
Abstract: Media primarily just aimed at informing to the people, and it has started to increasingly influences and shapes all the social relationships, daily life practices and cultural values by times. Thus the media had gradually become an integral part of p opl ’s liv s since it first used, there is no doubt that television has been the most effective and wide spreading tool in re-shaping the cultural elements and traditional values. TV serials has played a key role transforming the traditional culture into the hegemonic media culture which produced by dominant majority. Because of this reproduced hegemonic culture, the effects of TV on the masses cannot be denied.Turkish society has changed dramatically in the last 100 years and as a main communication tool, place and importance of television was considerable in this period of change. Thanks to effects of TV on society, TV serials have taken a lead in the process of reconstruction of Turkish society and adaptation of the desired changes into society. Such that, especially after the 90s, Turkish people ’s life style s, social and moral behaviors, attitudes and expectations about themselves and as well as about people from other social, ethnic, and cultural backgrounds have been shaped by TV serials in an unexpected way. In a sense, TV serials held up a mirror to Turkish society. This thesis examines the representation of woman in Turkish TV serials. It focuses that how women are portrayed on screen and considers how this reflects widespread popular culture and expectations. At the same time, the study aims to explain the determining role of media in construction of the female identity in society and in transformation of existed identities by various codes such as gender roles.
Žiniasklaida siekia informuoti žmones, ir vis labiau laiko atžvilgiu įtakoja ir formuoja socialinius santykius, kasdieninio gyvenim o patirtis ir kultūrines vertybes. Nuo tada, kai pirmą kartą atsirado žiniasklaida, ji palaipsniui tapo neatskiriam a žmogaus gyvenimo dalimi. Nėra abejonių, kad televizija buvo pats efektyviausias ir plačiausiai naudojamas būdas performuojant ir keičiant kultūros elementus ir tradicines vertybes. Dominuojančia balsų dauguma, televizijos serialai suvaidino svarbų vaidmenį keičiant tradicinę kultūrą į hegemoninę žiniasklaidos kultūrą. Dėl šios priežasties hegemoninė kultūra ir televizijos poveikis daugumai žmonių negali būti nepastebėtas. Turkijos visuomenė smarkiai pasikeitė per pastaruosius šimtą metų , ir pagrindinės komunikacijos priemonės, vieta ir televizijos svarba patyrė nemažai pokyčių šiuo laikotarpiu. Televizija paveikė visuomenę, o televizijos serialai darė įtaką reformuojant Turkijos prisitaikymą prie pageidaujamų pokyčių . Ypač po 90-ųjų , Turkijos žmonių gyvenimo stilius, socialinis ir moralinis elgesys, lūkesčiai apie save ir žmones iš kitų socialinių , etninių ir kultūrinių sluoksnių buvo suformuoti televizijos serialų. Tam tikra prasme , tai buvo lyg Turkijos visuomenės veidrodis. Šis darbas nagrinėja moters pateikimą Turkijos televizijos serialuose. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas moters vaizdavimui ekrane, kuris neatspindi plačiai paplitusios populiariausiosios kultūros ir lūkesčių. Tuo pačiu tyrime siekiama išsiaiškinti žiniasklaidos apie moterį kuriamą vaidmenį visuomenėje ir egzistuojančius identiteto pasikeitimus įvairiais kodais, tokiais kaip lyčių vaidmenys.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35079
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35079
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

211
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

532
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.