Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35050
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedralt_LT
dc.contributor.advisorTamutienė, Ilona-
dc.contributor.authorSavickaitė, Inga-
dc.date.accessioned2017-06-20T08:49:37Z-
dc.date.available2017-06-20T08:49:37Z-
dc.date.issued2017-05-23-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/35050-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35050-
dc.description.abstractŠio darbo tikslas įvertinti socialinių paslaugų pagyvenusio amžiaus asmenims teikimo organizavimo veiksmingumą Kauno miesto savivaldybėje. Darbe nagrinėjama Lietuvos socialinė politika visuomenės senėjimo kontekste, išskiriant pagrindines kryptis ir priemones socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo organizavimui. Taip pat analizuojamas socialinių paslaugų teikimo organizavimo reglamentavimas, išskiriamos ir klasifikuojamos socialinės paslaugos bei nagrinėjama socialinių paslaugų vertinimo teorinės prieigos. Atliekama socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims situacijos analizė ir empirinis tyrimas, siekiant įvertinti socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims organizavimo veiksmingumą Kauno miesto savivaldybėje, išskiriant pagrindines problemas, trukdančias veiksmingam socialinių paslaugų organizavimui. Darbas remiasi dokumentų ir literatūros analize, pusiau struktūruoto kokybinio interviu metodais, kurie leido nustatyti socialinės politikos formuojamas kryptis socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims organizavime, išskirti veiksmingumo vertinimo kriterijus, išanalizuoti esamą situaciją teikiant socialines paslaugas vyresnio amžiaus asmenims Kauno mieste bei išskirti problemas, trukdančias tai atlikti veiksmingai. Nagrinėjant Lietuvos socialinės politikos kryptis senėjančios visuomenės kontekste, išskiriamos tokios pagrindinės kryptys, kaip socialinės priežiūros tinklo infrastruktūros plėtra bei nevyriausybinių organizacijų skatinimas įsitraukti į socialinių paslaugų teikimą vyresnio amžiaus asmenims. Vykstant demografiniams pokyčiams, svarbu atliepti į besikeičiančios visuomenės poreikius, todėl turi būti nuolat atliekamas socialinės politikos, jos priemonių vertinimas, siekiant nustatyti veiklos kurso sugebėjimą tinkamai reaguoti į metamus senstančios visuomenės iššūkius. Nagrinėjant vertinimo teorines prieigas, vertinant socialines paslaugas, pastebima, kad socialinių paslaugų vertinimas iš esmės nesiskiria nuo viešosios politikos vertinimo ir socialinių paslaugų kaip socialinės politikos dalies vertinimui gali būti taikomi ir viešosios politikos vertinimo kriterijai. Įvertinus socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo organizavimo veiksmingumą Kauno miesto savivaldybėje, išskiriamos tam tikros problemos, trukdančios veiksmingai organizuoti socialinių paslaugų pagyvenusiems asmenims teikimą.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of this paper is to assess the effectiveness of organizing of the social services for elderly persons of Kaunas City Municipality. This paper examines the social policy in Lithuania in the context of an aging population and distinguishing between the main policies and measures for the provision of social services for older persons. It also analyzes the regulations and classification of organization of social services, and separated theoretical approach of social service effectiveness. This paper is based on an analysis of the literature and documents, a structured qualitative interview methods, which allowed to determine the direction of the social services and social policies formed by older persons on the organisation, performance evaluation criteria to distinguish, analyse the current situation in the provision of social services for older persons in the city of Kaunas, and isolate problems to do this effectively. In the Lithuanian social policies in the context of an ageing population, are the main directions of how social care network infrastructure development and the promotion of non-governmental organizations involved in the provision of social services for older persons. In the context of demographic change, it is important to the ever-changing needs of the society, echoed and must therefore be constantly carried out in social policy, its assessment of the measures, in order to determine the course of action the ability to respond appropriately to the challenges of an ageing society, prospective studies. The examination of the evaluation of theoretical approaches, the evaluation of social services, it is noted that social services are not substantially different from the assessment of public policies and social services as part of the assessment of social policy can be applied, and public policy evaluation criteria. The assessment of the provision of social services for older persons, the efficiency of the organisation of the Kaunas City municipality, are certain issues to effectively organize the provision of social services for elderly personsen_US
dc.format.extent78 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-23, nr. 35050, neprieinamas iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectVertinimaslt_LT
dc.subjectVeiksmingumaslt_LT
dc.subjectSocialinės paslaugoslt_LT
dc.subjectPagyvenę asmenyslt_LT
dc.subjectEvaluationen_US
dc.subjectEffectivenessen_US
dc.subjectSocial serviceen_US
dc.subjectElderlyen_US
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleSocialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims organizavimo veiksmingumas: Kauno miesto savivaldybės atvejislt_LT
dc.title.alternativeThe effectiveness of organization of social services for older persons: the case of Kaunas city municipalityen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptViešojo administravimo katedra-
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
inga_savickaite_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

306
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.