Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34997
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Steikūnas, Karolis
Supervisor: Utka, Andrius
Title: A corpus-based analysis of Lithuanian universities' English news sections
Other Title: Tekstynų lingvistikos tyrimas: Lietuvos universitetų anglų kalbos naujienų skilčių analizė
Extent: 53 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Corpus;Discourse analysis;Identity;Tekstynai;Diskurso analizė;Identitetas
Abstract: All around the world universities are the forefront of knowledge. They conduct scientific research, which enables the society to move forward in terms of technology and societal change. Moreover, the universities are the hubs for intellectual discussion and free thought. However, as any other organization every university has its own strategies, goals and agenda. One of the ways to identify the self-image of the universities are by observing the mission and vision statements. Therefore, the aim of this research is to analyze the universities websites’ English news sections using corpus-based approach and to compare how various language features differ in websites of different university. The aim that was set attempts to prove the hypothesis that keywords extracted from texts contradict the officially stated university identities. The data for this thesis consists of texts in websites of four Lithuanian universities, namely Kaunas University of Technology, Vytautas Magnus University, Vilnius University and Šiauliai University texts. The texts were published on the universities’ websites during a period from September 2015 to January 2016. 50 keywords with the highest number of ‘keyness” were extracted and analyzed by using log-likelihood keyword identification method. The research combines quantitative results of corpus-based analysis with qualitative discourse analysis. The findings indicate that the texts published on all of the universities’ websites positively correlate with the mission and vision statements of the universities.
Visame pasaulyje universitetai yra laikomi žinių šaltiniu. Jie užsiima moksline veikla, tyrimais, švietimu bei tarnauja kaip intelektualių diskusijų ir laisvos minties židiniai, kas skatina technologinį progresą ir pokyčius visuomenėje. Nepaisant to, universitetai kaip ir bet kuri kita organizacija turi savus tikslus, strategijas bei savitą identitetą. Šio darbo tikslas buvo naudojantis specialiai surinktu tekstynu išanalizuoti tekstus iš Lietuvos universitetų interneto svetainėse anglų kalba publikuojamų naujienų skilčių bei palyginti juos su oficialiomis universitetų deklaruojamomis vertybėmis ir siekiais atsispindinčiais jų vizijose ir misijose. Šiuo darbu buvo bandoma patikrinti hipotezę, kad universitetų oficialiai deklaruojama vizija ir misija skiriasi nuo realių tekstų publikuojamų jų interneto svetainėse. Šio darbo duomenis sudaro tekstai iš keturių Lietuvos universitetų tinklalapių: Kauno technologijų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto. Šie tekstai buvo publikuoti laikotarpyje tarp 2015 metų rugsėjo – 2016 metų sausio mėnesių. Naudojantis log-likelihood raktažodžių identifikavimo metodu iš šių tekstų buvo atrinkta 50 „raktiškiausių“ raktažodžių, kurie ir pasitelkti analizei. Tyrime kiekybiniai tekstynų lingvistikos rezultatai buvo kombinuojami su kokybiška diskurso analize. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad visų universitetų interneto svetainėse publikuojama informacija iš esmės sutampa su universitetų deklaruojamomis vizijomis ir misijomis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34997
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34997
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
karolis_steikunas_md.pdf814.29 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

181
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.